Karta poległego

Nazwisko: GODLEWSKI
Imię #1: Michał
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 3 szwadronie
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: Dowódca 2 plutonu w 3 szwadronie
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Piotrowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Zgierz, ul. Piotra Skargi, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Tadeusz Kryska-Karski, Straty korpusu oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 115.

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.223.

Roman Abraham, Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1969, s.362.
Uwagi: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.223 - data śmierci 12.09.1939r., miejsce pochówku Zgierz, ul. P. Skargi.
Roman Abraham – „Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury”. Warszawa 1969, s.362 wymienia podporucznika Michała Godlewskiego w spisie żołnierzy 17 pułku ułanów poległych pod Walewicami, Piotrowicami, Chruślinem w dniach 9 - 13 września 1939r. - poz.20 i pochowanych na cmentarzu w Bielawach.
Ostatnie zmiany: 2011-05-27 09:08:21 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze