Karta poległego

Nazwisko: GODLEWSKI
Imię #1: Alfred
Imię #2: Ludwik
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Włodzimierz (1865-1932)
Imię matki: Anna Helena Georgina (1873-1966)
Nazwisko rodowe matki: Zachariewicz
Data urodzenia: 3 wrzesień 1900 [1]
Miejsce urodzenia: Lwów
Rodzeństwo: Julian, Kazimierz
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Danuta Dzieślewska (1 VII 1907 - 25 II 1938)
Dzieci: Elżbieta (ur. 15 IX 1928), Włodzimierz (24 II 1932 - 25 II 1936), Teresa (ur. 23 VII 1937)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: inż.
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca szwadronu gospodarczego
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca III plutonu w 4 szwadronie (od ok. 10 IX); dowódca IV szwadronu (od 17 IX)
Przebieg służby wojskowej: 1939 - przeniesiony z 21 p. uł. do 14 p. uł.
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (za walki w latach 1918-1920) i kl. IV (nr 4410, pośmiertnie za kampanię wrześniową 1939), Krzyż Walecznych
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 p. uł., m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Górki
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął w walce, gdy dowodzony przez niego 4 szwadron, posuwając się jako straż przednia pułku, natrafił na ogień zaporowy ciężkiej broni maszynowej, artylerii i moździerzy piechoty niemieckiej okopanej na wzgórzu (Abraham 1990, s. 197-198). Według relacji ppor. rez. Jerzego Lambla, dowódcy I plutonu w 1 szwadronie 14 p. uł.: "Bitwa zaczęła się od tego, że 4 szwadron, idący w straży przedniej pułku, otrzymał niespodziewany ogień artylerii i broni maszynowej, a co gorsza został zbombardowany z powietrza przez bombowce niemieckie. Nie namyślając się długo porucznik Alfred Godlewski spieszył szwadron i natarł pod morderczym ogniem. W nierównej walce ginie on sam oraz podporucznik Kostiuk, a z nimi podporucznik Jezierski, który dołączył przed kilku dniami do nas będąc oficerem 17 pułku ułanów" (cyt. za: Abraham 1990, s. 200).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Granica, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Granicy
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 223 (dalej: KPŻP).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 197-200, 297, 306 (dalej: Abraham 1990).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 57, 79, 83, 129, Aneks 1 - s. 170, Aneks 2 - s. 177, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Stefan Gromnicki).

Alfred Ludwik Godlewski z Godlewa h. Gozdawa, [w:] M. J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.308540 (dalej: Sejm-Wielki.pl).

Uwagi: W rozkazie gen. Juliusza Rómmla z 28 września 1939 r. dot. Orderów Wojennych „Virtuti Militari” dla żołnierzy 14 p. uł. por. Alfred Godlewski figuruje jako odznaczony Krzyżem Srebrnym (kl. V), tymczasem odznaczenie takie posiadał już za wojnę polsko-bolszewicką i w związku z tym przysługiwał mu Krzyż Złoty (kl. IV). Sprostowanie rozkazu możliwe było dopiero po zakończeniu wojny (Rozdżestwieński 2008, s. 129).
Przypisy: [1] a) 3 września 1900 (źródło: KPŻP); b) 30 lipca 1900 (źródło: Rozdżestwieński 2008, Aneks 1 - s. 170); c) 1900 (źródło: Sejm-Wielki.pl);
Ostatnie zmiany: 2015-09-17 00:12:58 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. rez. Alfred Godlewski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na cmentarzu wojennym w Granicy. Stan z dn. 12. 06. 2011 r. (fot. Krzysztof Bielawski / "Wirtualny Sztetl" - www.sztetl.org.pl).Por. rez. Alfred Godlewski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na cmentarzu wojennym w Granicy (fot. Krzysztof Gożdzik).Por. rez. Alfred Godlewski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na cmentarzu wojennym w Granicy. Stan z dn. 26. 11. 2013 r. (fot. Krzysztof Gożdzik).Alfred Godlewski jako oficer Wojska polskiego (fot. udostępnił: P. Rozdżestwieński).

Komentarze