Karta weterana

Nazwisko: GANASIŃSKI
Imię #1: Gerhard
Imię #2: Konstanty
Imię #3: Józef
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 17 pal
Funkcja na 1 września 1939: do 11 IX 1939r. - oficer zwiadowczy 5 baterii
Przydział po 1 września 1939: Głowacki 1969: w obronie Warszawy - 25 pal
Funkcja po 1 września 1939: od 11 IX 1939r. - dowódca 5 baterii
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 122, Aneks 1 - s. 153, s. 188, 195 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 122: " W szeregach 25 pułku artylerii lekkiej walczyli: kpt. Tadeusz Poszumski, por. rez. Władysław Kiełczewski, por. rez. Otton Masełkowski, ppor.: Stanisław Homik, Ruszkowski, Antoni Gniot, Gerard Ganasiński, Paweł Laudowicz, i pchor. Pytlos i Szymczyk oraz kilkudziesięciu kanonierów.”
Ostatnie zmiany: 2012-06-14 10:26:51 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze