Karta poległego

Nazwisko: GADZIŃSKI
Imię #1: Witold
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Inne
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: 43 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 24 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Giżyce
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 205 (dalej: KPŻP).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Giżyce (rękopis), poz. 408 (dalej: UG Iłów - cm. Giżyce).

Urząd Gminy Iłów, Księga pochowanych - Cmentarz Iłów (rękopis), poz. 38 (dalej: UG Iłów - cm. Iłów).Uwagi: 1) Stopień: szer. (wg KPŻP i UG Iłów - cm. Iłów) lub strz. (wg UG Iłów - cm. Giżyce); 2) Przydział: 43 pp (wg KPŻP), "43 pp Przemysł" (wg UG Iłów - cm. Giżyce) lub 44 pp (wg UG Iłów - cm. Iłów); 3) Obecne miejsce spoczynku: Giżyce, kwatera wojenna (wg KPŻP i UG Iłów - cm. Giżyce) lub Iłów, kwatera wojenna (UG Iłów - cm. Iłów);
Ostatnie zmiany: 2011-08-26 00:04:16 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze