Karta poległego

Nazwisko: FRYDRYCH
Imię #1: Marian
Imię #2: Ludwik [1]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 14 sierpień 1897 [2]
Miejsce urodzenia: Piotrków
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939: resztki 60 pp w składzie armii "Warszawa" (odcinek "Warszawa-Zachód")
Funkcja po 1 września 1939: dowódca resztek 60 pp
Przebieg służby wojskowej: # 1912-1914 - jako członek Polskich Drużyn Strzeleckich w konspiracyjnej działalności w Zagłębiu Dąbrowskim (pseud. Ludwik Wielgat);
# 3 VIII 1914 - po ogłoszeniu mobilizacji wraz z grupą członków PDS przydzielony do utworzonej w Krakowie 1 Kompanii Kadrowej, następnie w działaniach i bojach kompanii (wkrótce włączonej w skład III batalionu 1 pułku piechoty Legionów Polskich) na frontach I wojny światowej;
# 1915 - dwukrotnie ranny (pod Kozinkiem i Sobieszczanami), awansowany na stopień kpr.;
# 6 X 1916 - po wycofaniu Legionów z frontu awansowany na stopień plut., następnie sierż. i skierowany do szkoły oficerskiej w Zambrowie; po jej ukończeniu oddelegowany z 1 pp na stanowisko instruktora w legionowym obozie ćwiczebnym w Zegrzu;
# VII 1917 - w związku z kryzysem przysięgowym wraz z większością żołnierzy macierzystego pułku internowany w obozie w Szczypiornie, następnie przeniesiony do obozu w Łomży;
# od I 1918 - po ucieczce z obozu jako członek Polskiej Organizacji Wojskowej w działalności konspiracyjnej w powiatach ostrołęckim i łomżyńskim;
# od XII 1918 - po zakończeniu okupacji niemieckiej jako dowódca zmobilizowanych oddziałów POW w Łomżyńskiem oraz współorganizator I i II batalionu okręgowego pułku piechoty w Łomży, przemianowanego następnie na 33 pułk piechoty Wojska Polskiego;
# 3 IV 1919 - promowany na stopień ppor. piech. z przydziałem do III batalionu 33 pp;
# od VIII 1919 - jako dowódca 11 kompanii 33 pp w składzie 8 Dywizji Piechoty na froncie litewsko-białoruskim wojny polsko-bolszewickiej (kilkakrotnie wyróżniając się w boju);
# VI 1920 - mianowany p.o. dowódcy I batalionu 33 pp;
# 1 VIII 1920 - ranny w walkach odwrotowych pod Zochami, odesłany do szpitala, po czym ponownie jako dowódca 11 kompanii w polskiej ofensywie w Galicji Wschodniej oraz ostatnich walkach 33 pp, zakończonych 17 X 1920 zdobyciem Lubaru;
# 19 I 1921 - po zakończeniu działań wojennych awansowany na stopień por. z przydziałem do 33 pp (m.in. jako dowódca kompanii);
# 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 883.) i przydziałem do 33 pp w Łomży;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 793.) i przydziałem na stanowisko p.o. dowódcy I batalionu 33 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 379.) i przydziałem na stanowisko p.o. dowódcy I batalionu 33 pp;
# z dniem 1 VII 1925 - awansowany na stopień mjr. i odnotowany na stanowisku p.o. dowódcy I batalionu 33 pp;
# V 1928 - przeniesiony na stanowisko kwatermistrza 30 pułku piechoty w Warszawie;
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 79.) i przydziałem na stanowisko kwatermistrza 30 pułku piechoty w Warszawie;
# 23 VIII 1929 - przeniesiony na stanowisko dowódcy batalionu w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy;
# z dniem 1 I 1930 - awansowany na stopień ppłk.;
# 21 I 1930 - mianowany zastępcą dowódcy 18 pułku piechoty w Skierniewicach;
# 1930 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 41./268.) i przydziałem na stanowisko zastępcy dowódcy 18 pułku piechoty w Skierniewicach;
# od 23 III 1932 - na stanowisku kierownika 3 Okręgowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego w Grodnie;
# 1932 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 41.) i przydziałem na stanowisko kierownika 3 Okręgowego UWFiPW w Dowództwie Okręgu Korpusu Nr III w Grodnie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 40./182.) i przydziałem na stanowisko kierownika 3 Okręgowego UWFiPW w DOK III;
# 26 I 1934 - przeniesiony na stanowisko kierownika wydziału Państwowego UWFiPW;
# 25 IV 1934 - mianowany komendantem głównym Związku Strzeleckiego;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu ppłk. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1930 r. (lokata 39./147.) i przydziałem na stanowisko komendanta głównego Związku Strzeleckiego;
# 1 IX 1938 - nominowany na stanowisko dowódcy 60 pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V, Krzyż Niepodległości, Order Odrodzenia Polski kl. V, Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 60 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; następnie z resztkami pułku w bojach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej;
Data śmierci: 19 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dąbrowa Stara [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ na czele doraźnie zebranych żołnierzy różnych oddziałów armii "Poznań" rozproszonych w Puszczy Kampinoskiej, próbując przebić się przez okrążenie niemieckie do oblężonej Warszawy (ŻW 1939).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera B 10, rząd II, grób 33
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: tablica pamiątkowa wmurowana w Ścianę Pamięci kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 202 (dalej: KPŻP).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 52 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 221, 412 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 206, 356 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 46, 179 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 123 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 23, 459 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 13 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 12 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 479 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 243, 294, 385, indeks nazwisk - s. 416 (dalej: Głowacki 1985).

Żołnierze Września 1939, red. K. Sikora, A. Wesołowski, Warszawa 2012, s. 81-84 (dalej: ŻW 1939).

Uwagi: Zdjęcie główne za: Bauer P., Polak B., Armia "Poznań" 1939, Poznań 1987.
Przypisy: [1] a) Ludwik (źródło: KPŻP; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1985, s. 294, 385, indeks nazwisk - s. 416; ŻW 1939); b) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; Głowacki 1985, s. 243; Bauer, Polak 1982);
[2] a) 14 sierpnia 1897 (źródło: KPŻP; RO 1932, s. 23; Głowacki 1985, s. 294, 385; ŻW 1939); b) 19 sierpnia 1896 (źródło: RO 1928, s. 179); c) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Głowacki 1985, s. 243, indeks nazwisk - s. 416; Bauer, Polak 1982);
[3] a) Dąbrowa Stara (źródło: KPŻP; Głowacki 1985, s. 243; ŻW 1939); b) rej. m. Dąbrowa Stara (źródło: Głowacki 1985, s. 385); c) Dąbrówka Stara (źródło: Głowacki 1985, s. 294); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2017-12-27 14:31:59 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk Marian Frydrych upamiętniony na tablicy pamiątkowej wmurowanej w Ścianę Pamięci kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 8 września 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).

Komentarze