Karta poległego

Nazwisko: FRANKOWSKI
Imię #1: Ludwik [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Telesfor
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki: Pawlak
Data urodzenia: 22 sierpień 1906 [2]
Miejsce urodzenia: Gniezno
Rodzeństwo: Wincenty, Roman, Monika
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Marta Helena Frankowska (z d. Płóciennik) (1912-1995)
Dzieci: Aleksander (1935-1986)
Ostatni adres: Gniezno, ul. Dalkoska 16
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: elektromonter
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 24 VIII 1939 - zmobilizowany na mocy mobilizacji powszechnej przez 7 Batalion Saperów w Poznaniu (oddział pokojowy, nie występował w wojennej organizacji Wojska Polskiego);
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: "Jedyna zachowana informacja o okresie po 1 września 1939 roku to odręczna notatka mówiąca o tym, że 7 września 1939 roku był pożegnać się ze swoją rodziną, najprawdopodobniej w Witkowie pod Gnieznem" (tradycja rodzinna)
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Załusków [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ podczas nalotu lotnictwa niemieckiego, ugodzony w serce serią pokładowego karabinu maszynowego, co spowodowało natychmiastowy zgon (archiwum rodzinne / rodzinna tradycja)
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Załusków, przy drodze z Aleksandrowa do Iłowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: "Z posiadanych informacji wynika, że spoczywa w jednej z kwater wojennych cmentarza w Iłowie (archiwum rodzinne / rodzinna tradycja)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: inskrypcja na jednej z dwudziestu sześciu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Iłowie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ludwik Frankowski urodził się 22 sierpnia 1906 roku w Gnieźnie jako syn szewca Telesfora Frankowskiego i Marianny z Pawlaków. Z miastem swych urodzin związany był do początków września 1939 roku. W wieku 28 lat ożenił się z Martą Heleną z Płócienników. W roku 1935 z tego związku przyszedł na świat jego syn Aleksander. Przed 1939 rokiem małżonkowie przeszli w stan separacji. 24 sierpnia 1939 roku, w ramach mobilizacji powszechnej, Ludwik Frankowski został powołany do Wojska Polskiego przez 7 Batalion Saperów w Poznaniu. W kampanii 1939 roku walczył m.in. w bitwie nad Bzurą. Poległ 17 września w Załuskowie pod Iłowem.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: "Z przekazów rodzinnych wynika, że poległ w okolicach Iłowa, gdzie został pochowany. Krótko po wojnie ciało zostało ekshumowane i przeniesione do kwatery wojskowej cmentarza w Iłowie" (tradycja rodzinna)
Poszukiwania mogiły: Z przekazów rodzinnych wynika, że w chwili wybuchu wojny Ludwik Frankowski był w stanie separacji żoną. W sierpniu 1941 r. Marta Helena Frankowska poszukiwała śladów męża poprzez Niemiecki Czerwony Krzyż, wskazując, że poległ między Iłowem a Warszawą, a w 1946 r. złożyła w Sądzie Grodzkim w Gnieźnie wniosek o uznanie małżonka za zmarłego, załączając akt urodzenia i małżeństwa oraz podając nazwiska dwóch świadków jego śmierci. Rozpatrując sprawę, sąd przesłuchał wskazanych we wniosku świadków, w tym jednego naocznego, który uczestniczył ponadto w polowym pochówku poległego. Drugi ze świadków, który dostał się do niewoli niemieckiej w okolicach Iłowa w dniu 18 września 1939 r., zeznał, że szukał Ludwika w obozie jenieckim, gdzie od kolegów dowiedział się, że poległ on dzień wcześniej. To uprawdopodobnia figurującą w źródłach datę śmierci - 17 września 1939 r. Dopiero nowoczesne środki komunikacji, jak Internet, pozwoliły po kilkudziesięciu latach od opisywanych wydarzeń nawiązać kontakt z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie, skąd członkowie rodziny otrzymali informację o pochówku Ludwika Frankowskiego w Iłowie.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 200 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne: 1) Wypis z aktu urodzenia nr 532/1906 sporządzony 13 II 1951 r. przez Urząd Stanu Cywilnego Gniezno-Miasto; 2) Odpis skrócony aktu zejścia nr 449/1946 sporządzony 24 X 1946 r. przez Urząd Stanu Cywilnego Gniezno-Miasto.

Tradycja rodzinna (zebr. Marcin Lisiecki, wnuk wujeczny pochowanego).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Ludwik (źródło: KPŻP; archiwum rodzinne - 2); b) Ludwig (źródło: archiwum rodzinne - 1);
[2] a) 22 sierpnia 1906 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP); b) 30 września 1939, godz. 24.00 (źródło: archiwum rodzinne - 2);
[4] a) Załusków - w formie zniekształconej: "w Załuskach" (źródło: KPŻP); b) Iłów (źródło: archiwum rodzinne - 2);
Ostatnie zmiany: 2017-06-01 02:23:45 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ludwik Frankowski wraz ze swoją żoną Heleną około 1934 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Odpis skrócony aktu zgonu Ludwika Frankowskiego wystawiony 24 października 1946 r. przez Urząd Stanu Cywilnego Gniezno-Miasto (dok. z archiwum rodzinnego).Wypis z aktu urodzenia Ludwika Frankowskiego wystawiony 13 lutego 1951 r. przez Urząd Stanu Cywilnego Gniezno-Miasto (dok. z archiwum rodzinnego).Ludwik Frankowski upamiętniony na jednej z dwudziestu sześciu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Iłowie (fot. Marcin Prengowski).

Komentarze