Karta poległego

Nazwisko: FLEISCHMANN [1]
Imię #1: Jan
Imię #2: Alfred [2]
Imię #3: Wojciech [3]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 kwiecień 1893
Miejsce urodzenia: Pilzno
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek, ul. Jagiellońska 11
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt. [4]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: oficer mobilizacyjny pułku
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: kwatermistrz pułku (od 8 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1198.) i przydziałem do 24 pułku piechoty w Łucku;
# 1923 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1071.) i przydziałem do 24 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 268.) i przydziałem do 24 pp;
# z dniem 1 VII 1925 - awansowany na stopień kpt. sł. st. piech.;
# z dniem 31 III 1927 - przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# z dniem 29 IV 1927 - przydzielony do batalionu KOP "Ludwikowo" (15 batalionu granicznego) ze składu Brygady KOP "Polesie" (5 Brygady Ochrony Pogranicza);
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 162.) i przydziałem do kadry oficerów piechoty, z oddelegowaniem z 24 pp do Korpusu Ochrony Pogranicza;
# 31 I 1928 - wybrany, jako przedstawiciel batalionu KOP "Ludwikowo", do składu Oficerskiego Sądu Honorowego dla oficerów młodszych Brygady KOP "Polesie";
# 27 I 1930 - wybrany ponownie do składu Oficerskiego Sądu Honorowego dla oficerów młodszych Brygady KOP "Polesie";
# 1930 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 132./1277.) i przydziałem do KOP;
# z dniem 1 I 1931 - zaszeregowany na stanowisku dowódcy 3 kompanii granicznej "Pieszczanka" w batalionie KOP "Ludwikowo";
# 22 I 1932 - wybrany ponownie do składu Oficerskiego Sądu Honorowego dla oficerów młodszych Brygady KOP "Polesie";
# 1932 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 118.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku; wyznaczony do zarządu klubu sportowego Cuiavia Włocławek;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 115.) i przydziałem do 14 pp;
# 1934 - wyznaczony zastępcą przewodniczącego Oficerskiego Sądu Honorowego 14 pp;
# 1934-1939 - na stanowisku oficera mobilizacyjnego w kwatermistrzostwie 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 101.) i przydziałem do 14 pp;
# 23 III 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 75.) i przydziałem do 14 pp;
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921 (22 XI 1928 r.), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1 XII 1928 r.), odznaka pamiątkowa Korpusu Ochrony Pogranicza (7 XI 1929 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: # od 1 IX - w koszarach 14 pp jako oficer mobilizacyjny;
# 8 IX - w związku z trudną sytuacją strategiczną zrezygnował z wyjazdu do Ośrodka Zapasowego 4 DP w Rzeszowie i wraz z grupą 150 ochotników z Włocławka dołączył do pułku w Józefowie;
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [5]
Miejsce śmierci: Przesławice [6]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Jedna z dwudziestu sześciu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Iłowie (nazwisko w formie: "FLEISCHMAN");
2) Jedna z imiennaych tablic epitafijnych na symbolicznym miejscu spoczynku w grobie rodzinnym na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina (sektor 34, rząd 4, grób 56);
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 197 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 32, 61 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, Brygada KOP "Polesie".

Badania własne (Rafał Michalak).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 92 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 194, 432 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 182, 375 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 138, 217 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 9, s. 104 (Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 59, 544 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 58 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XV, 1934, nr 2, s. 33 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 56 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Kraiński I., Pekról J., 14 Pułk Piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 27, 36 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Kryska-Karski T., Straty Korpusu Oficerskiego 1939-1945, Londyn 1996, s. 99 (dalej: Kryska-Karski 1996).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, s. 129, 137, 160, 177, 198, Zał. nr 9 - s. 288, Zał. nr 10 - s. 291, Zał. nr 11 - s. 294, Zał. nr 12 - s. 296, Zał. nr 13 - s. 299, Zał. nr 14 - s. 305-306 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 2 VI 2016] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Jan Fleischman, [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Fleischman [dostęp: 5 III 2017] (dalej: Wikipedia).

Uwagi: W maju 1939 r. wniósł swój wkład w społeczną akcję zbierania środków pieniężnych na dozbrojenie wojska, przekazując na Fundusz Obrony Narodowej kwotę 260 zł.
Przypisy: [1] a) FLEISCHMANN, sprostowane z "FLEISCHMAN" na mocy Zarządzenia Ministra Spraw Wojskowych z 26 I 1934 r. (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.); b) FLEISCHMAN (źródło: KPŻP; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008; martyrologia.wloclawek.pl; Wikipedia); c) FLEISZMAN (źródło: CAW, sygn. II/1/16);
[2] a) Alfred (źródło: KPŻP; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935; Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 305; martyrologia.wloclawek.pl; Wikipedia); b) brak danych (źródło: CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992);
[3] a) Wojciech (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 305; Wikipedia); b) brak danych (źródło: KPŻP; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992; Kryska-Karski 1996; martyrologia.wloclawek.pl);
[4] Mjr, awansowany pośmiertnie (źródło: Kryska-Karski 1996; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 306)
[5] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 306; martyrologia.wloclawek.pl; Wikipedia); b) 18 września 1939 (źródło: CAW, sygn. II/1/16, s. 61); c) 16 lub 17 września 1939 (?) (źródło: Kryska-Karski 1996); d) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992);
[6] a) Przesławice / pod Przesławicami (źródło: KPŻP / Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 306; Wikipedia); b) Witkowice nad Bzurą (źródło: CAW, sygn. II/1/16, s. 61); c) "pod Sochaczewem (pod wsią Wit[k]owice lub Przesławice)" (źródło: martyrologia.wloclawek.pl); d) Ulów lub Iłów-Witkowice (?) (źródło: Kryska-Karski 1996); e) brak danych (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Dz. Pers. MSWojsk.; Lista starszeństwa 1935; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2023-08-09 23:30:18 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpt. Jan Fleischmann (siedzi siódmy z prawej) wśród żołnierzy kompanii strzeleckiej 14 pułku piechoty we Włocławku, 1933 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Kpt. Jan Fleischmann (siedzi w środku) w grupie żołnierzy 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. ppor. Władysława Stepokury (siedzi drugi z lewej), 1932-1933 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Kpt. Jan Fleischmann upamiętniony symbolicznie na imiennej tablicy epitafijnej grobu rodzinnego na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku, Al. Chopina. Stan z dn. 5 marca 2017 r. (fot. Rafał Michalak).Kpt. Jan Fleischmann upamiętniony (jako Fleischman) na jednej z dwudziestu sześciu zbiorczych imiennych tablic epitafijnych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Iłowie. Stan z dn. 2 października 2011 r. (fot. Tomasz Karolak).Kpt. Jan Fleischmann (fot. z archiwum rodzinnego Piotra Fleischmanna).Kpt. Jan Fleischmann (drugi z prawej) wśród żołnierzy batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza "Ludwikowo" (fot. z archiwum rodzinnego Piotra Fleischmanna).Kpt. Jan Fleischmann (drugi z lewej) w towarzystwie kpt. Józefa Rodzenia (pierwszy z lewej) na ćwiczeniach wojskowych (fot. z archiwum rodzinnego Piotra Fleischmanna).

Komentarze