Karta poległego

Nazwisko: FISZER
Imię #1: Aleksander
Imię #2: Adam [1]
Imię #3: [2]
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 25 luty 1897
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca batalionu piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 60 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 60 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca I batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1535.) i przydziałem do 22 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 1407.) i przydziałem do 22 pp;
# 1924 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 939.) i przydziałem do 22 pp;
# 1928 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 509.) i przydziałem do 22 pp;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1929 r. (lokata 35./613.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1929 r. (lokata 32.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1929 r. (lokata 30.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1929 r. (lokata 25.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych (trzykrotnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 60 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Wróblew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w walkach I batalionu 60 pułku piechoty o folwark Wróblew (Korczak 1988, s. 297).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Solca Wielka, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 196 (dalej: KPŻP).

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: cmentarz parafialny w Solcy Wielkiej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 168 - poz. 26 (dalej: Lista 2009).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 64 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 188, 418 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 177, 361 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 38, 195 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 137 (Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 35, 544 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 27 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 25 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 480 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Korczak J., Cóżeś ty za pani… O walkach armii "Poznań" 1-19 września 1939 r., Poznań 1988, s. 18, 26, 297, indeks nazwisk - s. 511 (dalej: Korczak 1988).

Uwagi: Por. FISZER Aleksander Adam, ur. 25 II 1897 r., mjr 60 pp, zm. 10 IX 1939 r., Solca Mała, pochowany: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna, http://www.bohaterowie1939.pl/polegly, fiszer,aleksander,6036.html.
Przypisy: [1] a) Adam (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933); b) Maciej (źródło: Lista starszeństwa 1935); c) brak danych (źródło: KPŻP; Lista 2009; Bauer, Polak 1982; Korczak 1988);
[2] a) Adam (źródło: Lista starszeństwa 1935); b) brak danych (źródło: KPŻP; Lista 2009; Lista starszeństwa 1922; RO 1923; RO 1924; RO 1928; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933; Bauer, Polak 1982; Korczak 1988);
Ostatnie zmiany: 2017-10-03 23:38:27 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Mjr Aleksander Adam Fiszer (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze