Karta poległego

Nazwisko: FINKELDEJ
Imię #1: Serwacy
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Edward
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Ziółkowska
Data urodzenia: 13 maj 1906 [1]
Miejsce urodzenia: Łanieszczyzna, par. Włocławek
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

plut.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu łączności
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: zastępca dowódcy plutonu łączności
Przebieg służby wojskowej: # 1 IV 1932, 1 IX 1933 - odnotowany w stopniu plut. sł. st. piech. z przydziałem do plutonu łączności 14 pułku piechoty we Włocławku
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 13 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Bielawy [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach (data śmierci: 10 września 1939)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 196 (dalej: KPŻP).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 63 - poz. 4 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Arolsen Archives, Lists of all persons of United Nations and other foreigners, German Jews and stateless persons, various Zones, Sign. 2.1.8.1, Lists of names pertaining to foreigners who were buried on various cemeteries, Part 1, DocID: 85952965, https://collections.arolsen-archives.org/en/document/85952965 (dalej: AA).

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Włocławek, sygn. 207, k. 109 v., akt urodzenia nr 435/1906 (dalej: AP Toruń O/Włocławek).

Urszula Borchardt, badania genealogiczne.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 7 - s. 283, Zał. nr 8 - s. 285, Zał. nr 14 - s. 302 (dalej: Ciesielski 2008).

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 2 X 2015] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 13 maja 1906 (źródło: AP Toruń O/Włocławek); b) 13 maja 1905 (źródło: martyrologia.wloclawek.pl); c) brak danych (źródło: KPŻP; CAW, sygn. II/1/16; AA; Ciesielski 2008);
[2] a) 13 września 1939 (źródło: KPŻP; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 302); b) 12 września 1939 (źródło: CAW, sygn. II/1/16); c) 18 września 1939 (źródło: AA; martyrologia.wloclawek.pl); d) brak danych (źródło: AP Toruń O/Włocławek);
[3] a) Bielawy (źródło: KPŻP; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 302); b) Sapy-Strzebieszew (źródło: CAW, sygn. II/1/16); c) Stroniewice (źródło: AA; martyrologia.wloclawek.pl); d) brak danych (źródło: AP Toruń O/Włocławek);
Ostatnie zmiany: 2023-09-26 00:28:12 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Plut. Serwacy Finkeldej upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach. Stan z dn. 29.09.2012r. (fot. Błażej Kucharski).Plut. Serwacy Finkeldej (oznaczony strzałką) w grupie żołnierzy plutonu łączności 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. por. Romana Zawarczyńskiego, dowódcy plutonu (siedzi w środku), sierż. Wojciecha Guzowskiego (siedzi szósty z lewej), st. sierż. Stanisława Zygmunta (siedzi szósty z prawej) i plut. Jan Wawro (siedzi czwarty z prawej), 5 sierpnia 1932 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki, za: www.14pp.wloclawek.pl).Plut. Serwacy Finkeldej (oznaczony strzałką) w grupie żołnierzy plutonu łączności 14 pułku piechoty we Włocławku, zwycięzców zawodów technicznych łączności w 4 Dywizji Piechoty, m.in. por. Romana Zawarczyńskiego, dowódcy plutonu (siedzi w środku), sierż. Wojciecha Guzowskiego (siedzi piąty z lewej) i st. sierż. Stanisława Zygmunta (siedzi piąty z prawej), wrzesień 1932 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki, za: www.14pp.wloclawek.pl).Plut. Serwacy Finkeldej (oznaczony strzałką) w grupie żołnierzy plutonu łączności 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. por. Jana Hermana, dowódcy plutonu (siedzi w środku), st. sierż. Stanisława Zygmunta (siedzi szósty z lewej), sierż. Wojciecha Guzowskiego (siedzi siódmy z prawej) i plut. Jan Wawro (siedzi drugi z lewej), 16 września 1933 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki, za: www.14pp.wloclawek.pl).

Komentarze