Karta weterana

Nazwisko: FIGASZEWSKI
Imię #1: Hieronim
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 8 baon strz.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 plutonu 2 kompanii,
od 11 IX 1939r. - dowódca 2 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 71, 189, Aneks 1 - s. 157, Aneks 4 - s. 184 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s.71: " Przeprawy w Siemienicach obsadził por. Marian Wabiszewski ze swoją 3 kompanią ckm i 1 kompanią strzelecką z 5 batalionu ckm oraz podległą mu 2 kompanią 8 batalionu strzelców (dowódca ppor. rez. Hieronim Figaszewski), która o godzinie 17.00 wymaszerowała z m. Łęki Kościelne do dworu Siemienice i zluzowała 7 kompanię 68 pp."
Ostatnie zmiany: 2012-06-03 23:31:25 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze