Karta poległego

Nazwisko: FASTNACHT
Imię #1: Mieczysław
Imię #2: Andrzej
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 listopad 1894
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

mjr
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca III batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 10 XI 1894. W WP od XI 1918. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Zweryfikowany po wojnie w stopniu por. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył w 19 pp we Lwowie, potem w 18 pp w Skierniewicach. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 15 VIII 1924. Następnie ponownie po 1930 służył w 19 pp we Lwowie, gdzie dowodził kompanią, potem w 3 pp w Jarosławiu. Po ukończeniu kursu dla d-ców batalionu awansowany do stopnia mjr sł. st. piech. W latach 1937-1939 d-ca III batalionu 3 pp Leg. W kampanii wrześniowej 1939 dowodził III baonem 3 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 3 pp Leg. Podczas walk 13 IX 1939 w rejonie Ołtarzowa zostaje ranny i z pola walki wzięty do niewoli niemieckiej. Przebywał w szpitalu, potem w oflagu w VIIA w Murnau.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14018, KW 2x.
Dalsze losy n/n.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 173/174 i 353 (dalej: Głowacki).

Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 398 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Głowacki, s. 173/174: " Tymczasem o godzinie 15.00 ruszyło przygotowywane od rana natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej. 35 pułk czołgów uderzył na polski 3 pp Leg. w rejonie Pogroszewa, a wzdłuż szosy w rejonie Ołtarzewa natarł 12 pułk strzelców na 2 batalion 4 pp Leg. i resztki odwodowego 2 pp Leg. [....]. Czołgi wychodzące ławą z Umiastowa przejechały na całej szerokości frontu 1 kompanii i 3 batalionu 3 pp Leg., a łamiąc wszelki opór, runęły na tyły. Polegli: dowódca 1 kompanii - por. Jan Bratek i dowódca 9 kompanii - por. Zygmunt Bereźnicki. Dowódca 3 batalionu 3 pp Leg. - mjr Mieczysław Andrzej Fastnacht znajdujący się w rowie odwadniającym, wykorzystywanym na rów strzelecki , został kontuzjowany przez czołg niemiecki, który gąsienicą przejechał mu obie nogi. Dostał się on do niewoli wraz z dowódcą 7 kompanii - ppor. Stanisławem Adamczakiem." Relacja pisemna z 1976r. mjr. M. A. Fastnachta, przesłana autorowi.

Wróblewski, s.398:
Dowództwo armii „Łódź” i „Warszawa” 29 IX 1939r.
Rozkaz do 2 dywizji piechoty Legionów
[….]. Za wybitne zasługi na polu chwały nadaję niżej wymienionym żołnierzom 2 DP Leg. krzyże Virtuti Militari następujących stopni:
dca 3 baonu, mjr Mieczysław Fastnacht - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”
Ostatnie zmiany: 2012-02-26 17:28:27 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze