Karta weterana

Nazwisko: FAGASIŃSKI
Imię #1: Walenty
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 2 batalionu (od 4 IX 1939r.)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (2 - krotnie) (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/109, Aneks 1 - s. 145, Aneks 4 - s. 176, s. 194 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 107/109: " 19 września. […]. Dowództwo 68 pułku piechoty objął mjr Stanisław Culic; 1 batalionem dowodził por. Franciszek Hybza, 2 batalionem – kpt. Walenty Fagasiński, 3 batalionem – por. Władysław Skrzydło. W szeregach byli m. in. oficerowie: kpt. Lucjan Jankowski, kpt. Aleksander Salwa, kpt. Julian Judziński, por. Marian Duczmal, por. Lucjan Gmachowski, por. rez. Franciszek Podemski, ppor. Jerzy Lewandowski, ppor. Bogdan Ginter, ppor. Stanisław Czernicki, ppor. Kazimierz Nowak, ppor. rez. Roman Roszak, ppor. rez. Stefan Czarliński, ppor. rez. Józef Kaczmarek.”

Głowacki 1969, s. 115/119: " 22 września. [...]. Zgrupowanie mjr. Culica działało w odosobnieniu, gdyż rozkaz odejścia z pozycji "Janówek" dotarł doń dopiero 22 września o godzinie 5.00. Około południa mjr Culic ze swym oddziałem osiągnął rejon gajówki Młynisko, gdzie zatrzymał się do nocy. Miał on pięć kompanii, dowodzonych przez: kpt. W. Fagasińskiego, por. W. Skrzydłę, por. F. Hybzę, por. M. Duczmala (kompania cekaemów) i 6 kompanię z 69 pułku piechoty por. Edwarda Rosta."
Ostatnie zmiany: 2012-06-25 08:53:59 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze