Karta weterana

Nazwisko: FABIJANOWSKI [1]
Imię #1: Wacław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 15 wrzesień 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: córka
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: p.o. dowódcy II batalionu (2-3 IX), dowódca 8 kompanii w III batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 1928 - odnotowany w stopniu ppor. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1927 r. (lokata 55.) i przydziałem do 14 pułku piechoty we Włocławku;
# 1929 - na czele plutonu artylerii piechoty 14 pp - zdobywcy pierwszego miejsca w dywizyjnej szkole ognia;
# 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 53./2160.) i przydziałem do 14 pp;
# 16 IX 1930 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko adiutanta II batalionu i młodszego oficera kompanii szkolnej km 14 pp;
# 1932 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 50.) i przydziałem do 14 pp;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 49./1486.) i przydziałem do 14 pp;
# 4, 17 IX 1934 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu artylerii piechoty 14 pp;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu por. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1929 r. (lokata 47./1249.) i przydziałem do 14 pp;
# 21 IX 1936, 16 III 1938 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu artylerii piechoty 14 pp;
# 1939 - mianowany komendantem rejonowym Polskiego Białego Krzyża we Włocławku;
# 26 V 1939 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy 8 kompanii 14 pp;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Brązowy Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 16 IX - zaginął; 19 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 19 marzec 1966
Miejsce śmierci: Łódź
Obecne miejsce spoczynku: Łódź, ul. Ogrodowa, Stary Cmentarz, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: kwatera 9, linia 3, grób 11
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: płyta epitafijna grobu rodzinnego na Starym Cmentarzu w Łodzi
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: "Rocznik Oficerski", 1928, s. 30, 282 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 11, s. 124 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 114, 544 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 121 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 119 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 66 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Ś.P. Wacław Fabijanowski (nekrolog), "Dziennik Łódzki", R. XXI, 1966, nr 70 (5997), s. 2 (dalej: DŁ).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 16, 18, 25, 33, 37 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 6 - s. 278, 280, Zał. nr 9 - s. 288, Zał. nr 10 - s. 291, Zał. nr 11 - s. 294, Zał. nr 12 - s. 296, Zał. nr 13 - s. 300, Zał. nr 14 - s. 313, 322 (dalej: Ciesielski 2008).

Badania własne (Rafał Michalak).

Uwagi: Po wzięciu do niewoli niemieckiej został osadzony w Oflagu II C Woldenberg. Po zakończeniu II wojny światowej i powrocie do Polski był długoletnim pracownikiem Łódzkich Zakładów Wytwórczych Kopii Filmowych.
Przypisy: [1] a) FABIJANOWSKI (źródło: Lista starszeństwa 1935; CAW, sygn. II/1/16; DŁ; Ciesielski 2008, Zał. nr 9 - s. 288, Zał. nr 13 - s. 300); b) FABIANOWSKI (źródło: RO 1928, s. 30; Kraiński, Pekról 1992, s. 16, 18, 25, 37; Ciesielski 2008, Zał. nr 6 - s. 278, 280 Zał. nr 10 - s. 291, Zał. nr 11 - s. 294, Zał. nr 12 - s. 296, Zał. nr 14 - s. 313, 322); c) FABJANOWSKI (źródło: RO 1928, s. 282; Lista starszeństwa 1930; RO 1932; Lista starszeństwa 1933); d) błędnie: FABIAŃSKI (źródło: Kraiński, Pekról 1992, s. 33);
Ostatnie zmiany: 2022-05-08 23:59:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Por. Wacław Fabijanowski jako oficer 14 pułku piechoty we Włocławku (fot. ze zb. Mariana Ropejki).Ppor. Wacław Fabijanowski (stoi w górnym rzędzie, drugi z prawej) wśród kadry oficerskiej 14 pułku piechoty we Włocławku, m.in. ppor. Konstantego Biesiekierskiego, ppor. Stefana Wójcika, ppor. NN , ppor. Józefa Minkiny, ppor. Zygmunta Beliczyńskiego (w tym samym rzędzie, kolejno od lewej) i ppor. Józefa Kozińskiego  (w tym samym rzędzie, pierwszy z prawej), po 15 sierpnia 1928 r. (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze