Karta poległego

Nazwisko: DZIENNIK
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Roman
Imię matki: Stanisława
Nazwisko rodowe matki: Budzińska
Data urodzenia: 5 czerwiec 1914
Miejsce urodzenia: Jaksice, pow. Inowrocław
Rodzeństwo: Salomea, Stefania, Stefan, Władysława, Kazimierz
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: -
Dzieci:
Ostatni adres: Jaksice
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: robotnik rolny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

podof.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # do 1938 - zasadnicza służba wojskowa w garnizonie Grodno (m.in. do 26 II 1938 - w szkole podoficerskiej 76 pułku piechoty);
# X 1938 - udział w operacji rewindykacji Zaolzia;
# przed 1 IX 1939 - zmobilizowany jako rezerwista, prawdopodobnie do 59 pułku piechoty w Inowrocławiu;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: prawdopodobnie bitwa nad Bzurą
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: Brak jest dokładnych informacji o miejscu i okolicznościach śmierci podoficera. Według tradycji rodzinnej miał walczyć nad Bzurą, a jego mogiła jest w Warszawie. Świadkiem walk zaginionego we wrześniu 1939 r. był nieżyjący już kolega z wojska - plut. Wacław Lewandowski z Jaksic, ur. 2 kwietnia 1914 r., który podczas natarcia został ranny i trafił do szpitala wojennego nr 802 w Sochaczewie, gdzie jako pacjent nr 151 przebywał do 30 października 1939 r.
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu: nieznana
Upamiętniony: Nie
Forma upamiętnienia: brak
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Władysław Dziennik urodził się 5 czerwca 1914 roku w Jaksicach w powiecie Inowrocław, będąc najstarszym synem robotnika rolnego Romana i Stanisławy z Budzińskich. Mieszkał w Jaksicach i pracował jako robotnik rolny. Do 1938 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w garnizonie Grodno, m.in. kończąc 26 lutego 1938 roku szkołę podoficerską 76 pułku piechoty. W tym samym roku uczestniczył również w operacji rewindykacji Zaolzia. Zmobilizowany jako rezerwista, wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku, w trakcie której zaginął.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Członkowie rodziny do dziś czynią bezskuteczne starania o ustalenie jego wojennych losów i miejsca spoczynku (m.in. w 2009 r. za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża).
Źródła: Tradycja rodzinna / badania własne (Maciej Wajs).
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2022-08-04 22:56:41 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Dziennik jako starszy strzelec Wojska Polskiego, prawdopodobnie w czasie szkolenia w szkole podoficerskiej 76 pułku piechoty w Grodnie (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Dziennik (dziewiąty z lewej w drugim rzędzie od góry?) wśród kadry oficerskiej i słuchaczy szkoły podoficerskiej 76 pułku piechoty w Grodnie, Grodno, 15 lutego 1938 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Rewers fotografii Władysława Dziennika wśród kadry oficerskiej i słuchaczy szkoły podoficerskiej 76 pułku piechoty w Grodnie z jego własnoręcznymi adnotacjami (ze zb. rodzinnych).Władysław Dziennik (stoi drugi z lewej?) wśród podoficerów Wojska Polskiego, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Pamiątka zasadniczej służby wojskowej Władysława Dziennika, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych). Pamiątka zasadniczej służby wojskowej Władysława Dziennika, przed 1939 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

NIEGDZIE NIE MOGE ZNALEŻĆ INFORMACJI O MOIM ZMARŁYM KREWNYM. GDZIE SZUKAC?

dodany przez: Macwaj, 2014-09-05