Karta poległego

Nazwisko: DZIEDZINIEWICZ
Imię #1: Julian
Imię #2: Edward
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 listopad 1907
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 3 kompanii ckm
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: od 5 IX dowódca I batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łaźniew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Rokitno, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 17 XI 1907. Ukończył szkołę średnią. W latach 1927-1930 w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1930 z przydziałem do 50 pp w Kowlu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1933. Po ukończeniu kursu dla dowódców kompanii w Centrum Wyszkolenia Piechoty przeniesiony w 1937 do 4 pp w Kielcach na stanowisko d-cy 1 kompanii CKM w I batalionie. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. piech. 19 III 19139. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 1 kompanii CKM I batalionu 4 pp, a od 5 IX 1939 dowodzi I batalionem. Walczył z wrogiem na szlaku bojowym 4 pp w składzie 2 DP Leg. Poległ w nocy z 11/12 IX 1939 w walce z Niemcami k. Błonia. Pochowany na cmentarzu w m. Rokitno.
Rocznik oficerski 1932;
Dziennik Personalny MSWoj. Nr 6 z 29 IV 1933;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
Promocja oficerska 1930/w:/ Biuletyn SPP” „Rzeczpospolita Podchorążacka”. Komorów.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 175 i 353.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-03-04 19:57:23 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze