Karta poległego

Nazwisko: DWORNICZAK
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1911
Miejsce urodzenia: Sarnowa
Rodzeństwo: Władysława, Bronisława, Walentyna, Magdalena, Jan, Antoni
Stan cywilny: żonaty
Małżonek:
Dzieci: Stanisława, Emilia
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny: 1028 K.R.
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Jarocin
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Wielkopolska BK
Jednostka: 17 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 17 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 10 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Walewice [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Bielawy, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Bielawach
Przedmioty znalezione przy pochowanym: nieśmiertelnik
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 181 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 14-15 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Tradycja rodzinna (Grażyna Luchowska, wnuczka wujeczna pochowanego).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 295 (dalej: Abraham 1990).

Knoll Cz., Matuszewski O., Wielkopolska Brygada Kawalerii, Poznań 1988, Aneks nr 7 - s. 61 (dalej: Knoll, Matuszewski 1988).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Walewice (źródło: KPŻP); b) Bielawy (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) brak danych (źródło: Abraham 1990; Knoll, Matuszewski 1988);
Ostatnie zmiany: 2017-06-06 14:12:07 przez gluc | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Franciszek Dworniczak upamiętniony na imiennej tablicy epitafijnej na mogile zbiorowej w obrębie kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego na cm. parafii rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Bielawach.                    Stan z dn. 14.09.2014 r. (fot. Błażej Kucharski).

Komentarze