Karta poległego

Nazwisko: DUSZYŃSKI
Imię #1: Leonard
Imię #2: Marcin
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 11 listopad 1911
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca kompanii w batalionie marszowym
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Boża Wola, fort IV
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Słowackiego, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 11 XI 1911. Po ukończeniu szkoły średniej odbywał w latach 1932-1933 służbę wojskową na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy Piechoty 25 DP przy 29 pp w Kaliszu. Po odbyciu ćwiczeń aplikacyjnych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z przydziałem mobilizacyjnym do 56 pp w Krotoszynie. Zmobilizowany w 1939 do WP i wcielony do 56 pp. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy kompanii batalionu marszowego 56 pp w składzie 25 DP. Brał udział w walkach na szlaku bojowym batalionu marszowego 56 pp. Uczestnik obrony Modlina. Poległ w rejonie Nowego Dworu 27 IX 1939. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowym Dworze.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
W. Tyczyński. Walki 56 pp w kampanii wrześniowej 1939. Cz. II.WPH nr 3. W-wa 1989.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 180.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 282.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-06-20 22:51:07 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze