Karta poległego

Nazwisko: DRZEWANOWSKI
Imię #1: Bolesław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Teofila
Nazwisko rodowe matki: Tomaschewska
Data urodzenia: 30 styczeń 1902 [1]
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Helena Drzewanowska
Dzieci:
Ostatni adres: Bydgoszcz, ul. Hetmańska 18-a/9
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: robotnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Bydgoszcz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz.
Przydział na 1 września 1939: 15 DP
Jednostka: baon ON Bydgoszcz [2]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 24 VIII 1939 - w stopniu st. strz. zmobilizowany przez PKU Bydgoszcz do baonu ON "Bydgoszcz"
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939
Miejsce śmierci: nieznane
Przyczyna śmierci: zaginiony
Okoliczności śmierci: nieznane
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Nieznane miejsce pochówku
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1945 r. Helena Drzewanowska, żona Bolesława, która od momentu mobilizacji nie otrzymała żadnej wiadomości o losach męża, wniosła w Obwodowym Urzędzie Inwalidzkim w Bydgoszczy podanie o przyznanie zaopatrzenia po nim (nr sprawy 3/4/45), a w 1948 r. w Sądzie Grodzkim w Bydgoszczy podanie o uznanie jego osoby za zmarłą (sygn. akt III. Zg. 125/48). W orzeczeniu z 14 marca 1949 r. sąd przychylił się do wniosku, przy czym datę śmierci ustalono urzędowo na 9 maja 1946 r., a następnie zapisano w akcie zgonu sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego Bydgoszcz Miasto (nr 664/1949).
Źródła: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Urząd Stanu Cywilnego Bydgoszcz Miasto [Standesamt Bromberg-Stadt], seria 2, Akta stanu cywilnego - pierwopisy, podseria 1, Akta urodzeń, sygn. 258, akt nr 133/1902 (dalej: USC Bydgoszcz Miasto).

Badania genealogiczne (Urszula Borchardt).

Ogłoszenia władz administracyjnych, "Monitor Polski", 1948, nr 5, s. 7 (dalej: M.P.).

Uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu zgonu, "Obwieszczenia Publiczne. Dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa Sprawiedliwości ", 1948, nr 47, s. 2 (dalej: Obw. Publ.).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 30 stycznia 1902 (źródło: USC Bydgoszcz Miasto; Obw. Publ.); b) 30 stycznia 1905 (źródło: M.P.);
[2] a) 1 Bataliaon Obrony Narodowej w Bydgoszczy (źródło: Obw. Publ.); b) 61 pp (źródło: M.P.); c) brak danych (źródło: USC Bydgoszcz Miasto);
Ostatnie zmiany: 2019-08-05 00:07:58 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze