Karta poległego

Nazwisko: DRYMER
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Sylwester
Imię matki: Władysława
Nazwisko rodowe matki: Świderska
Data urodzenia: 24 listopad 1894 [1]
Miejsce urodzenia: Radogoszcz, pow. Łódź
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Jadwiga (z d. Górnicka)
Dzieci: Wiesław (ur 19 I 1928), Halina (ur. 1931)
Ostatni adres: Łódź, ul. Narutowicza 111 B
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: urzędnik miejski
Wyznanie: bezwyznaniowy
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zaciąg ochotniczy
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Dowództwo Obrony Warszawy
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

st. strz. [2]
Przydział na 1 września 1939: Inne
Jednostka: bez przydziału, nieobjęty mobilizacją [3]
Funkcja na 1 września 1939: brak
Przydział po 1 września 1939: 4 kompania ochotnicza (sformowana w Cytadeli Warszawskiej)
Funkcja po 1 września 1939: ochotnik
Przebieg służby wojskowej: Legiony Polskie, Wojsko Polskie
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (nr 12799/GM.1.22, 31 VII 1922 r.), Krzyż Niepodległości (nr 845-14/8229), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal "Za udział w wojnie obronnej 1939" (pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: 5-6 IX - opuściwszy Łódź (nocą 4/5 IX), dotarł pieszo przez Rawę Mazowiecką do Warszawy; 7 IX - zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego; 8 IX - przyjęty na stan IV Kompanii Ochotniczej formowanej w Cytadeli Warszawskiej, następnie pełnił służbę wartowniczą i patrolową w Warszawie (Dworzec Wschodni, Dworzec Gdański) i brał udział w patrolach bojowych na tyłach linii niemieckich;
Data śmierci: 23 wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Kępa Zawadowska, gm. Wilanów, pow. Warszawa [5]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ 23 września o godzinie 9 rano podczas patrolu bojowego na tyłach linii niemieckich w Kępie Zawadowskiej nad Wisłą, na południe od Wilanowa. Patrol wylądował wieczorem poprzedniego dnia poza linią frontu z misją minowania dróg i obozowisk wroga.
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kępa Zawadowska, mogiła polowa
Data ekshumacji: 16 listopad 1939
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Wiertnicza, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: z prawej strony alei głównej, przy bramie głównej
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna płyta epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, ul. Wiertnicza (data urodzenia błędnie: 21 XII 1894)
Przedmioty znalezione przy pochowanym: odznaczenia, baretki, pamiętnik, kalendarzyk, niewysłany list do rodziny
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów: Londyn
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: W dniu śmierci, 23 września 1939 r., wzięci do niewoli towarzysze broni dokonali jego pochówku w mogile polowej w Kępie Zawadowskiej. 16 listopada 1939 r. ksiądz B. Śmiałek z parafii Wilanów ekshumował szczątki poległego na Cmentarz Wilanowski, gdzie spoczywają do dziś.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 175 (dalej: KPŻP).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Grzegorz Drymer):
# metryka urodzenia i chrztu, Starostwo Łódzkie, Parafia Wniebowzięcia NMP w Łodzi, 16 I 1931 r.;
# dowód osobisty, seria A, nr 078337, wyd. 2 I 1923 r.;
# pamiętnik, kalendarzyk i niewysłany list do rodziny odnalezione przy ekshumacji zwłok poległego z Kępy Zawadowskiej na Cmentarz Wilanowski w Warszawie 16 XI 1939 r.;
# odpis aktu śmierci nr 114 z ksiąg stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wilanowie, 16 XII 1941 r.;

Lipiński W. (Socha), Szlakiem I Brygady: dziennik żołnierski, Warszawa 1935.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 24 listopada 1894 (źródło: archiwum rodzinne - dowód osobisty, metryka urodzenia i chrztu); b) błędnie: 24 grudnia 1894 (źródło: KPŻP);
[2] a) st. strz. (stopień wojskowy ze służby na stanowisku telefonisty 4 kompanii 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich) (źródło: archiwum rodzinne - zapiski własne w kalendarzyku znalezionym przy zwłokach); b) szer. (źródło: KPŻP);
[3] a) bez przydziału, nieobjęty mobilizacją (źródło: archiwum rodzinne - pamiętnik własny); b) 62 pp 15 DP (źródło: KPŻP);
[4] a) 23 września 1939 (źródło: archiwum rodzinne); b) 22 września 1939 (źródło: KPŻP);
[5] a) Kępa Zawadowska (źródło: archiwum rodzinne); b) Warszawa Wilanów (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2018-06-16 01:53:38 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Drymer, 1930 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Władysław Drymer upamiętniony na zbiorczej imiennej płycie epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na Cmentarzu Wilanowskim w Warszawie, ul. Wiertnicza. Stan z dn. 12 listopada 2016 r. (fot. Tomasz Karolak).

Komentarze