Karta poległego

Nazwisko: DREWNIKOWSKI
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 maj 1905
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969: dowódca 2 plutonu 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Warszawie na Burakowie
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 10 V 1905. Ukończył gimnazjum. Służbę wojskową odbywał w Batalionie Szkolnym Rezerwy Piechoty w Śremie. Po odbytych ćwiczeniach awansowany do stopnia ppor. rez. piech. 1 I 1933 z przydziałem mobilizacyjnym do 55 pp w Lesznie. Ewidencyjnie podlegał PKU Poznań M. W VIII 1939 zmobilizowany do WP i wcielony do 70 pp w Pleszewie. W kampanii wrześniowej 1939 brał udział na stanowisku d-cy 2 plutonu 1 kompanii i baonu 70 pp w składzie 17 DP Armii „Poznań”. Uczestnik walk na szlaku bojowym pułku. Walczył nad Bzurą, potem w walkach odwrotowych w Puszczy Kampinoskiej. Poległ 22 IX 1939 pod Burakowem podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Odznaczony: KW.
Rocznik oficerów rezerw 1934;
P. Bauer - B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
L. Głowacki. 17 Wielkopolska dywizja Piechoty. Lublin 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 173.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 119, Aneks 1 - s. 150, Aneks 2 - s. 165, Aneks 4 - s. 180 (dalej: Głowacki 1969).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 i 374.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 474.
Uwagi: Głowacki 1969, s. 119: " Po południu, kiedy walki zupełnie ustały, mjr Władysław Legutko, dowódca 2 batalionu 70 pp, posuwając się tuż nad brzegiem Wisły szczęśliwie przedostał się do Warszawy, prowadząc ze sobą około plutonu żołnierzy. Niemcy dostrzegli to i bardzo silnie obsadzili sam brzeg Wisły. Dlatego też nocne próby przebicia się dalszych grup żołnierzy brzegiem Wisły nie powiodły się. W czasie tych usiłowań polegli: ppor. rez. Florian Sujak i ppor. rez. Władysław Drewnikowski z 70 pp (pod Burakowem), a do niewoli dostali się: kpt. Eugeniusz Komorski i ppor. rez. Juliusz Mikułowski-Pomorski."
Ostatnie zmiany: 2012-06-27 21:20:28 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Władysław Drewnikowski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie. Stan na 13. 11. 2016 r. (fot. Tomasz Krzyżanowski).

Komentarze