Karta weterana

Nazwisko: DOROSZEWSKI
Imię #1: Andrzej [1]
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Marceli
Imię matki: Maria
Nazwisko rodowe matki: Arszeniewska
Data urodzenia: 4 czerwiec 1912
Miejsce urodzenia: Żytomierz
Rodzeństwo: Michał Doroszewski
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Irena z d. Gołębiowska
Dzieci: Dr A. Wojciech Doroszewski, Hanna Karśnicka (z d. Doroszewska)
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca baterii artylerii lekkiej

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 26 pal
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 5 baterii w II dywizjonie
Przydział po 1 września 1939: 26 pal
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 5 baterii w II dywizjonie
Przebieg służby wojskowej: # do 1935 - w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu (rocznik XII);
# 15 X 1935 - promowany na stopień ppor. sł. st. art. (lokata 70.) z przydziałem do 4 pułku artylerii lekkiej w Inowrocławiu;
# 19 III 1939 - awansowany na stopień por. sł. st. art.;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 26 pal, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 12 styczeń 1992
Miejsce śmierci: Łódź
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Powązkowski
Lokalizacja grobu: kwatera 148, rząd 2, miejsce 24
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Andrzej Doroszewski urodził się w 4 czerwca 1912 roku w Żytomierzu jako syn Marcelego i Marii z Arszeniewskich. Był elewem korpusu kadetów, a następnie absolwentem Szkoły Podchorążych Artylerii i zawodowym oficerem. W kampanii 1939 roku wziął udział na stanowisku dowódcy 5 baterii 26 pułku artylerii lekkiej z składu 26 Dywizji Piechoty armii "Poznań". Walczył na szlaku bojowym swojego oddziału, m.in. w bitwie nad Bzurą. Wzięty do niewoli niemieckiej, został osadzony w Oflagu VII A Murnau. W 1941 roku zawarł (per procura) związek małżeński z Ireną Gołębiowską. Po wyzwoleniu obozu przez oddziały amerykańskie dołączył we Włoszech do tzw. "armii Andersa" (2. Korpusu Polskiego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie). Po zakończeniu wojny przebywał wraz ze swą jednostką w Anglii. Do Polski powrócił w 1947 roku. Wraz z żoną zamieszkał w Łodzi, gdzie przyszły na świat jego dzieci. Pełnił funkcję dyrektora Centrali Zaopatrzenia Przemysłu Lekkiego, później kierownika działu w przedsiębiorstwie budowlanym. Po transformacji ustrojowej w Polsce został awansowany do stopnia kapitana rezerwy. Zmarł 12 stycznia 1992 roku w Łodzi.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 487 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Domański W. S., 26 Pułk Artylerii Lekkiej im. Króla Władysława IV, Pruszków 1997 [Zarys historii wojennej pułków polskich w Kampanii Wrześniowej, z. 104], s. 38 (dalej: Domański 1997).

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000, s. 46, 129 (dalej: Łukasiak 2000).

Tradycja rodzinna (A. Wojciech Doroszewski, syn weterana).

Uwagi: https://www.youtube.com/watch?v=lcdWux61tKY
Przypisy: [1] a) Andrzej (źródło: Domański 1997; Łukasiak 2000; tradycja rodzinna); b) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982);
Ostatnie zmiany: 2020-07-07 17:06:55 przez Wojtek317 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Fragment wiersza pt. "Sochaczew" autorstwa por. Andrzeja Doroszewskiego wykorzystany na tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty na czele z jego dowódcą, mjr. Feliksem Kozubowskim, wmurowana w fasadę gmachu Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie (fot. udostępnił: A. Wojciech Doroszewski).

Komentarze