Karta poległego

Nazwisko: DOBROWOLSKI
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 listopad 1903
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz,
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: Inne jednostki 17 DP
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki 1969 i Bauer P., Polak B.: kwatermistrz dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki 1969: Krzyż Walecznych (w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 22 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Łomianki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 10 XI 1903. Uczęszczał do szkoły średniej. Jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920. Za okazane męstwo na polu walki odznaczono go KW. Po wojnie ukończył gimnazjum a następnie w latach 1923 -1925 w Oficerskie Szkole Piechoty w Warszawie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 1 VII 1925 z przydziałem do 75 pp w Chorzowie na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. sł. st. awansowany 1 VII 1927. W 1930 przeniesiony do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1934 i przeniesiony na stanowisko d-cy kompanii w 13 pp w Pułtusku. W latach 1937-1939 studiował w MSWoj. w Warszawie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. Latem 1939 przydzielony na stanowisko kwatermistrza 17 DP w Gnieźnie.
W wojnie obronnej we IX 1939 uczestniczy na stanowisku kwatermistrza 17DP. Bierze udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym 17 DP. Uczestnik bitwy nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych. Poległ w walce 22 IX 1939 pod Łomiankami w trakcie przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Łomiankach.
Odznaczony: VM kl. 5, KW 3x.
Rocznik oficerski 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
L. Głowacki. 17 DP w kampanii 1939. Lublin 1969;
P. Bauer-B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983;
W. Chocianowicz. w 50-Lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 166.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 471 (dalej: Bauer P., Polak B.).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 109, Aneks 1 - s. 142, Aneks 2 - s. 160, Aneks 4 - s. 175 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: 1) Bauer P., Polak B. i Głowacki 1969: stopień - kpt. dypl.; 2) Głowacki 1969: " 22 IX 1939r. zaginął w Łomiankach."

Głowacki 1969: " Bardziej na północ, w Cebulicach Dużych, od rana zbierały się i reorganizowały oddziały 17 dywizji piechoty. Dowódcą całości był ppłk Wacław Albrecht – dowódca dywizjonu artylerii ciężkiej. Z dowództwa dywizji zebrali się: ppłk lek. wet. Bronisław Otto, kpt. dypl. Stefan Dobrowolski, kpt. dypl. int. Bronisław Rogójski, kpt. Jan Dłużniewski, kpt. Maksymilian Szałek, ppor. rez. Anastazy Mrall i chor. Franciszek Sierakowski.”
Ostatnie zmiany: 2012-05-30 05:45:12 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze