Karta poległego

Nazwisko: DOBROWOLSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Józefa
Nazwisko rodowe matki: Kwiatkowska
Data urodzenia: 15 marzec 1901 [1]
Miejsce urodzenia: Dębice, par. Kruszyn
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Włocławek
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Włocławek
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Iłów [2]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: pow. Sochaczew (B.Inf., sygn. 6062)
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Iłów, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 166 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż – Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno – Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 134-135 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Kruszyn, sygn. 202, k. 11 v., akt urodzenia nr 43/1901 (dalej: AP Toruń O/Włocławek).

Urszula Borchardt, badania genealogiczne.

Martyrologia Ludności Powiatu Włocławskiego 1939-1945, oprac. R. S. Sobczak, http://martyrologia.wloclawek.pl/miasto-wloclawek [dostęp: 2 VI 2016] (dalej: martyrologia.wloclawek.pl).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 15 marca 1901 (źródło: Toruń O/Włocławek; martyrologia.wloclawek.pl ); b) 1901 (źródło: KPŻP);
[2] a) Iłów / koło Iłowa (źródło: KPŻP / martyrologia.wloclawek.pl); b) Leontynów, gm. Młodzieszyn, pow. Sochaczew (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) brak danych (źródło: AP Toruń O/Włocławek);
Ostatnie zmiany: 2016-06-02 23:04:14 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze