Karta weterana

Nazwisko: DENDOR
Imię #1: Kazimierz
Imię #2: Michał
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 10 kwiecień 1913
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca kompanii zwiadu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 10 IV 1913. Ukończył gimnazjum. W latach 1933-1936 w Szkole Podchorążych Piechoty w Różanie, potem w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 X 1936 z przydziałem na stanowisko d-cy plutonu w 3 pp Leg. w Jarosławiu. W latach 1938-1939 d-ca oddziału zwiadu 3 pp Leg. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy kompanii zwiadu. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 3 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Brał udział w obronie Modlina. Uniknął niewoli niemieckiej. Następnie w PSZ na Zachodzie. Awansowany do stopnia por. sł. st. piech. W okresie od 15 V 1944-II 1945 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej w Szkocji. Awansowany do stopnia kpt. dypl. Po demobilizacji w 1947 mieszkał w Wlk. Brytanii.
Tajny Dziennik Personalny Nr 5 z 15 X 1936;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50 –lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 352.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-20 08:44:53 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze