Karta poległego

Nazwisko: DANIELEWSKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 wrzesień 1909 [1]
Miejsce urodzenia: Ożary Wielkie
Rodzeństwo: Antoni, Eugeniusz, Marian, Stanisław, Leokadia, Halina, Mieczysława
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: NN (z Kutna)
Dzieci: ?
Ostatni adres: Ożary Wielkie 42 [ob. woj. podlaskie]
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: adiutant I batalionu
Przebieg służby wojskowej: # 1930-1931 - w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie (II kurs, 1 kompania strzelecka, stopień tyt. plut.), następnie na ćwiczeniach praktycznych w 24 pułku piechoty w Łucku;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 37 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dębsk Nowy (Nowy Dębsk, Dębsk-Kasa, Kaszurek), gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew [2]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ nad ranem 16 września 1939 r. w punkcie dowodzenia I batalionu 37 pułku piechoty, zniszczonym ogniem niemieckiej artylerii: "[…] od kilku chwil błyskały krwawe płomienie wybuchających granatów. Jakaś bateria jakby się uwzięła na ten skrawek pola, okładała je pociskami, aż ziemia drżała. […] Stanowisko dowodzenia już nie istniało. Wybuchy rozniosły je doszczętnie. Sanitariusze usiłowali wynieść spod ognia rannego w nogi majora Reymana. Podporucznik Mieczysław Danielewski zastygł z wyciągniętym nad głową ramieniem, doktor Cybulski ciężko ranny pojękiwał" (Kukuła 1977, s. 151-152).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dębsk Nowy, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, ul. Cmentarna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna mogiły indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Nazajutrz po śmierci ppor. Mieczysław Danielewski wraz z przeszło setką innych żołnierzy poległych na polach Dębska Nowego i Kozłowa Szlacheckiego Nowego A został podniesiony z pola bitwy i złożony w zbiorowej mogile w pierwszej z miejscowości. Organizacją pochówku poległych zajęli się mieszkańcy wspomnianych wsi ówczesnej gm. Kozłów Biskupi (obecnie gm. Nowa Sucha), Jan Wojda z Dębska Nowego i Kazimierz Kapusta z Kozłowa Szlacheckiego Nowego A. Teren pod mogiłę udostępnił Aleksander Sieradzki z Dębska Nowego. Zwłoki żołnierzy układano w zbiorowej mogile w sposób uporządkowany, według imiennego spisu sporządzonego przez Jana Wojdę, który tożsamość poległych ustalał na podstawie znalezionych przy nich nieśmiertelników i dokumentów. Zarówno listy poległych, jak i przedmioty, dokumenty oraz pieniądze znalezione przy poleglych Jan Wojda przekazał później do oddziałów terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu i Sochaczewie. Granice mogiły oznaczono żołnierskimi hełmami. Na przełomie 1939 i 1940 roku do Dębska Nowego przybywali liczni przedstawiciele rodzin poległych, którzy ekshumowali swych bliskich na cmentarze parafialne w rodzinnych miejscowościach. Takich indywidualnych ekshumacji, odbywających się często w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi, było według zapisków Jana Wojdy 27. Mimo skrupulatnego odnotowania tego faktu w opracowanej ewidencji pochowanych, większość z ekshumowanych podczas okupacji, wśród nich również ppor. Mieczysław Danielewski, wskutek błędu znalazło się (i znajduje się do dziś) wśród upamiętnionych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, dokąd w dniach 13-15 lutego 1952 roku decyzją administracyjną przeniesiono zwłoki pozostałych żołnierzy złożonych pierwotnie w mogile zbiorowej w Dębsku Nowym. Bliższe okoliczności ekshumacji ppor. Mieczysława Danielewskiego przez rodzinę oraz historia jego pochówku na cmentarzu w Kutnie pozostają nieznane.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 156 (dalej: KPŻP).

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, Jan Wojda, Lista Poległych Ś. P. Żołnierzy Polskich poległych i pochowanych na polach wsi Dębsk-Nowy gminy Kozłów Biskupi pow. sochaczewskiego poległych w dniu 16 września 1939 roku, [1939] (rękopis), poz. 4 (dalej: Wojda I).

Archiwum rodzinne Lucjana Wojdy, Jan Wojda, Lista Poległych Żołnierzy Polskich poległych na polach wsi Dębska Nowego, [po 1952] (rękopis), poz. 4 (dalej: Wojda II).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, oprac. Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, 26 II 1946 r. (odpis, maszynopis), s. 134-135 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Aneta Bagińska, Krzysztof Danielewski).

Kronika bitwy 26 Dywizji Piechoty armii "Pomorze" w bitwie nad Bzurą od 12 do 16 IX 1939, http://bitwanadbzura.republika.pl [dostęp: 30 III 2010].

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 151-152, 255, 259 - poz. 99 (Kukuła 1977).

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 486 (Bauer, Polak 1982).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 382-383 (dalej: Głowacki 1985).

Łukasiak J., Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty, Pruszków 2003, s. 22 (dalej: Łukasiak 2003).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 9 września 1909 (źródło: KPŻP); b) 1909 (źródło: Wojda I; Wojda II; B.Inf., sygn. 6062); c) 1910 (źródło: Kukuła 1977, s. 259 - poz. 99); d) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985; Łukasiak 2003);
[2] a) Dębsk Nowy (źródło: Wojda I; Wojda II; B.Inf., sygn. 6062); b) między Gogolinem Południowym a Kozłowem Szlacheckim Nowym A (źródło: Kukuła 1977, s. 259 - poz. 99); c) Patoki (źródło: KPŻP); d) brak danych (źródło: Bauer, Polak 1982; Głowacki 1985; Łukasiak 2003);
Ostatnie zmiany: 2020-03-14 16:16:03 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Mieczysław Danielewski upamiętniony na tablicy epitafijnej na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 01. 08. 2011 r. (fot. Rafał Jóźwiak).Mogiła indywidualna ppor. Mieczysława Danielewskiego w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. (fot. Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kutno).Ppor. Mieczysław Danielewski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze