Karta poległego

Nazwisko: DANIELEWSKI
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Helena
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 wrzesień 1909
Miejsce urodzenia: Ożary Wielkie
Rodzeństwo: Bracia : Danielewski Antoni ,Eugeniusz ,Marian ,Stanisław Siostry : Danielewska Leokadia ,Halina ,Mieczysława
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Wiem ,że miał żonę ale nie znam nazwiska.Żona była z Kutna.
Dzieci: ?
Ostatni adres: Ożary Wielkie 42 Województwo Podlaskie
Narodowość: polska
Wykształcenie: wyższe
Zawód: Żołnież
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: ppr

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Kutno
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU): Zambrów ?
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: 37 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant dowódcy I batalionu
Przydział po 1 września 1939: 37 pp
Funkcja po 1 września 1939: adiutant dowódcy I batalionu
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 16 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dębsk Nowy (Nowy Dębsk, Dębsk - Kasa, Kaszurek), gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął nad ranem 16 września 1939 r. w punkcie dowodzenia I batalionu 37 pułku piechoty, zniszczonym ogniem niemieckiej artylerii:

„[…] od kilku chwil błyskały krwawe płomienie wybuchających granatów. Jakaś bateria jakby się uwzięła na ten skrawek pola, okładała je pociskami, aż ziemia drżała. […] Stanowisko dowodzenia już nie istniało. Wybuchy rozniosły je doszczętnie. Sanitariusze usiłowali wynieść spod ognia rannego w nogi majora Reymana. Podporucznik Mieczysław Danielewski zastygł z wyciągniętym nad głową ramieniem, doktor Cybulski ciężko ranny pojękiwał.” (Kukuła 1977, s. 151-152).
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Dębsk Nowy, mogiła zbiorowa
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Kutno, ul. Cmentarna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła indywidualna
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: 1) Tablica epitafijna na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Nazajutrz po śmierci ppor. Mieczysław Danielewski wraz z przeszło setką innych żołnierzy poległych na polach Dębska Nowego i Kozłowa Szlacheckiego Nowego A został podniesiony z pola bitwy i złożony w zbiorowej mogile w pierwszej z miejscowości. Organizacją pochówku poległych zajęli się mieszkańcy wspomnianych wsi ówczesnej gm. Kozłów Biskupi (obecnie gm. Nowa Sucha), Jan Wojda z Dębska Nowego i Kazimierz Kapusta z Kozłowa Szlacheckiego Nowego A. Teren pod mogiłę udostępnił Aleksander Sieradzki z Dębska Nowego. Zwłoki żołnierzy układano w zbiorowej mogile w sposób uporządkowany, według imiennego spisu sporządzonego przez Jana Wojdę, który tożsamość poległych ustalał na podstawie znalezionych przy nich nieśmiertelników i dokumentów. Zarówno listy poległych, jak i przedmioty, dokumenty oraz pieniądze znalezione przy poleglych Jan Wojda przekazał później do oddziałów terenowych Polskiego Czerwonego Krzyża w Łowiczu i Sochaczewie. Granice mogiły oznaczono żołnierskimi hełmami. Na przełomie 1939 i 1940 roku do Dębska Nowego przybywali liczni przedstawiciele rodzin poległych, którzy ekshumowali swych bliskich na cmentarze parafialne w rodzinnych miejscowościach. Takich indywidualnych ekshumacji, odbywających się często w tajemnicy przed władzami okupacyjnymi, było według zapisków Jana Wojdy 27. Mimo skrupulatnego odnotowania tego faktu w opracowanej ewidencji pochowanych, większość z ekshumowanych podczas okupacji, wśród nich również ppor. Mieczysław Danielewski, wskutek błędu znalazło się (i znajduje się do dziś) wśród upamiętnionych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, dokąd w dniach 13-15 lutego 1952 roku decyzją administracyjną przeniesiono zwłoki pozostałych żołnierzy złożonych pierwotnie w mogile zbiorowej w Dębsku Nowym. Bliższe okoliczności ekshumacji ppor. Mieczysława Danielewskiego przez rodzinę oraz historia jego pochówku na cmentarzu w Kutnie pozostają nieznane.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 156 (dalej: KPŻP).

Muzeum Czynu Zbrojnego w Lipcach Reymontowskich, Jan Wojda, Lista Poległych Ś. P. Żołnierzy Polskich poległych i pochowanych na polach wsi Dębsk-Nowy gminy Kozłów Biskupi pow. sochaczewskiego poległych w dniu 16 września 1939 roku, [1939] (rękopis), poz. 4 (dalej: Wojda I).

Archiwum rodzinne Lucjana Wojdy, Jan Wojda, Lista Poległych Żołnierzy Polskich poległych na polach wsi Dębska Nowego, [po 1952] (rękopis), poz. 4 (dalej: Wojda II).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, [1946] (maszynopis), s. 134-135 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Kronika bitwy 26 Dywizji Piechoty armii "Pomorze" w bitwie nad Bzurą od 12 do 16 IX 1939, http://bitwanadbzura.republika.pl [dostęp: 30. 12. 2010.].

Kukuła P. A., Piechurzy kutnowskiego pułku, Łódź 1977, s. 151-152, 255, 259, poz. 99.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 486.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 382-383.
Uwagi: 1) Kukuła 1977, s. 259, poz. 99 - data urodzenia: 1910; 2) Wojda I i Wojda II - przydział błędnie: 18 pp; 3) KPŻP - miejsce śmierci błędnie: Patoki; zweryfikowano na podstawie B.Inf., sygn. 6062, Wojda I, Wojda II i Kukuła 1977; miejscowość Patoki była położona już na terenie gm. Kompina, pow. Łowicz, w mogile zbiorowej w Dębsku Nowym składano natomiast tylko ciała poległych zebrane z pola bitwy w zachodniej części gm. Kozłów Biskupi, pow. Sochaczew;

Ostatnie zmiany: 2013-06-30 21:25:45 przez AnetaTeresa | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Mieczysław Danielewski upamiętniony na tablicy epitafijnej na mogile indywidualnej w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. Stan z dn. 01. 08. 2011 r. (fot. Rafał Jóźwiak).Mogiła indywidualna ppor. Mieczysława Danielewskiego w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Kutnie, ul. Cmentarna. (fot. Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Kutno).

Komentarze