Karta weterana

Nazwisko: DANIEC
Imię #1: Tadeusz
Imię #2: Władysław
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 02 wrzesień 1896
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Stany Zjednoczone
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: Inne jednostki 10 DP
Funkcja na 1 września 1939: szef sztabu dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939: szef Oddziału I sztabu w Dowództwie Obrony Warszawy, od 27 IX 1939 dowódca pododcinka "Południe" (Mokotów)
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci: w Stanach Zjednoczonych
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur.2 IX 1896. Ukończył szkołę średnią. W WP od XI 1918. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 19119-1920. Walczył m. in. na froncie litewsko-białoruskim, gdzie dowodził plutonem i kompanią. Po wojnie zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. z starszeństwem od 1 VI 1919. Służył do 1923 w 85 pp. W okresie X 1923-X 1925 słuchacz MSWoj. W Warszawie. Po ukończeniu MSWoj. był oficerem w sztabie 7 DP w Częstochowie. Awansowany do stopnia mjr SG sł. st. 1 I 1928. W 1931 służył w 63 pp w Toruniu, gdzie dowodził batalionem, potem od IX 1937 do IV 1938 d-ca I batalionu 31 pp. Następnie przeniesiony do sztabu 10 DP w Łodzi na stanowisko szefa sztabu 10 DP. Awansowany do stopnia ppłk dypl. sł. st. 19 III 1939. W kampanii wrześniowej 1939 początkowo szef sztabu 10 DP, potem szef Oddziału I sztabu w Dowództwie Obrony Warszawy. Od 27 IX 1939 d-ca pododcinka "Południe". Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagach. Po wojnie od V 1945 w PSZ na zachodzie. Po demobilizacji w 1947 przebywał w Wlk. Brytanii potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam osiadł na stałe. Zmarł w latach siedemdziesiątych.
Odznaczony: KN, KW4x, ZKZ2x, KZWŚL
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Roczniki oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939. W-wa 2004;
W. Chocianowicz. W 50 – lecie powstania MSWoj. w Warszawie. Londyn 1969;
J. K. Wroniszewski. Barykada września. Obrona Warszawy w 1939. W-wa 1984.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=563
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 285 i 304.


Wróblewski J., Armia „ Łódź ” 1939, Warszawa 1975, s. 386 (dalej: Wróblewski).
Uwagi: Wróblewski, s. 386:
Dodatek do rozkazu z dnia 29 IX [19]39r.
Za wykazaną odwagę i męstwo z narażeniem swego życia nadaje niżej wymienionym żołnierzom następujące odznaczenia:
szef I oddziału, ppłk dypl. Daniec Tadeusz - Virtuti Militari 5 kl.
Juliusz Rómmel
gen. dyw.
Dowódca armii „Łódź” i „Warszawa”

http://www.stankiewicze.com/vm/vm_so.htm - Lista nazwisk osób odznaczonych Orderem Virtuti Militari:
Daniec Tadeusz Włodzimierz - ppłk dypl. - PSZ - VM V kl. - 1939-45.
Ostatnie zmiany: 2012-01-22 22:16:08 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze