Karta weterana

Nazwisko: DĄBROWSKI
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: adiutant 2 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 110, Aneks 1 - s. 145, s. 187, 193 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: Głowacki 1969, s. 110: "W nocy z 18 na 19 września dowódca 68 pułku piechoty - płk. dypl. Adolf Nykulak, ze swym oddziałem , w skład którego weszły : 1 batalion 70 pp pod dowództwem kpt. Jana Kowalczyka w sile około 400 ludzi, część 2 batalionu 68 pp z dowódcą 6 kompanii ppor. Zbigniewem Czerniakiem i ppor. rez. Antonim Dąbrowskim oraz część 3 batalionu 68 pp z por. Lechem Kanteckim - dowódcą 3 kompanii ckm - dotarł pod Polesie."
Ostatnie zmiany: 2012-06-25 09:03:11 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze