Karta weterana

Nazwisko: CIEŚLAR
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 28 listopad 1900
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: kwatermistrz pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 28 XI 1900. Uczęszczał do gimnazjum. Ukończył kurs Szkoły Podchorążych Piechoty Mianowany ppor. sł. st. piech. 1 VII 1921. Służył w 7 pp Leg. w Chełmie, potem po 1926 przeniesiony do KOP, skąd ok. 1930 przeniesiony do 3 pp Leg. w Jarosławiu. Awansowany do stopnia kpt. sł. st. 1 I 1936. W latach 1938-1939 d-ca plutonu w 2 kompanii I batalionu 3 pp Leg. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku kwatermistrza 3 pp Leg. w składzie 2 DP. Uczestnik walk na szlaku bojowym 3 pp oraz obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Rocznik oficerski 1924, 928, 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 352.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-20 08:34:38 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze