Karta poległego

Nazwisko: CICHOWICZ
Imię #1: Cezary
Imię #2: Celestyn
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Celestyna
Nazwisko rodowe matki: Rokicka
Data urodzenia: 26 lipiec 1902
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo: Józef, Zofia, Barbara, Antoni
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 30 DP
Jednostka: 30 szwadron KD [1]
Funkcja na 1 września 1939: dowódca II plutonu 30 szwadronu KD
Przydział po 1 września 1939: 30 szwadron KD
Funkcja po 1 września 1939: dowódca II plutonu 30 szwadronu KD
Przebieg służby wojskowej: # z dniem 1 VII 1925 - promowany na stopień ppor. rez. kaw.;
# 1934 - odnotowany w stopniu ppor. rez. kaw. ze starszeństwem z dniem 1 VII 1925 r. (lokata 347.), przydziałem mobilizacyjnym do 25 pułku ułanów w Prużanie i przynależnością ewidencyjną do PKU Włocławek;
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Puszcza Mariańska
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ w walce jaka wywiązała się w godzinach wieczornych, kiedy 30 szwadron KD, będący w straży tylnej 30 DP w marszu z lasów Puszczy Mariańskiej w kierunku Żyrardowa, został odcięty przez Niemców od reszty kolumny marszowej dywizji
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Puszcza Mariańska, mogiła zbiorowa
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: zbiorcza imienna tablica epitafijna mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym w Puszczy Mariańskiej (dane personalne błędnie w formie: "CICHOCKI CEZARY")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 135 (dalej: KPŻP).

"Rocznik Oficerski Rezerw", 1934, s. 125, 605 (dalej: ROR 1934).

Wesołowski A., "My, Strzelcy Polescy...". Udział 84. Pułku Strzelców Poleskich w wojnie 1939 r., Warszawa 2007, dokument nr 171 - s. 446, nr 172 - s. 447 (dalej: Wesołowski 2007).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Adam Cichowicz, syn Antoniego, bratanek pochowanego).

Uwagi: Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował jako nauczyciel. Od 1930 r. sprawował urząd burmistrza Ciechocinka.
Przypisy: [1] a) 30 szwadron KD (źródło: Wesołowski 2007); b) błędnie: 25 p. uł. (źródło: KPŻP); c) brak danych (źródło: ROR 1934);
Ostatnie zmiany: 2019-12-07 18:18:10 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. Cezary Celestyn Cichowicz upamiętniony (jako Cezary Cichocki) na zbiorczej imiennej tablicy epitafijnej mogiły zbiorowej na cm. parafialnym w Puszczy Mariańskiej. Stan z dn. 17. 11. 2013 r. (fot. Jacek Kaczorowski).Mogiła zbiorowa na cm. parafialnym w Puszczy Mariańskiej - miejsce spoczynku ppor. Cezarego Celestyna Cichowicza. Stan z dn. 17. 11. 2013 r. (fot. Jacek Kaczorowski).Cezary Celestyn Cichowicz jako podporucznik 25 pułku ułanów w Prużanie, 1931 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Cezary Celestyn Cichowicz (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze