Karta poległego

Nazwisko: CHYŁA [1]
Imię #1: Feliks
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Franciszka
Nazwisko rodowe matki: Ronowska
Data urodzenia: 11 czerwiec 1913 [2]
Miejsce urodzenia: Oberhausen (Niemcy)
Rodzeństwo: 2 siostry (córka nie posiada innych informacji)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Gertruda Jadwiga zd. Fiugajska (1916-2000)
Dzieci: Halina Drobna zd. Chyła
Ostatni adres: Grudziądz, ul. Chełmińska 52
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: pomocnik monterski

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Bydgoszcz
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 16 DP
Jednostka: 64 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 18 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Młodzieszyn [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna [4]
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cm. parafialnym w Juliopolu (nazwisko błędnie w formie: CHYŁKA)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Feliks Chyła urodził się 11 czerwca 1913 r. w Oberhausen na terenie Cesarstwa Niemieckiego, gdzie jego rodzice - Feliks Chyła i Franciszka z Ronowskich - przebywali na emigracji zarobkowej. W 1920 r. rodzina Chyłów wróciła do odrodzonej Polski i osiadła w Grudziądzu. W styczniu 1939 r. Feliks Chyła zawarł związek małżeński z Gertrudą Jadwigą Fiugajską, którą poznał rok wcześniej, kiedy odbywał służbę wojskową. Po ślubie zamieszkali z rodzicami Feliksa przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu. W dniu 19 maja 1939 r. przyszła na świat ich córka Halina. W 1939 r. przez kilka miesięcy pracował jako pomocnik monterski w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" Spółka Akcyjna Oddział w Grudziądzu. W wojnie obronnej Polski 1939 r. Feliks Chyła wziął udział jako żołnierz 64 pułku piechoty 16 Dywizji Piechoty. Zginął podczas bitwy nad Bzurą.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: Osierocona córka Feliksa Chyły wiedziała, że jej Ojciec zginął, walcząc we wrześniu 1939 r. w okolicach Warszawy (jej matka, która wyszła ponownie za mąż, nie opowiadała wiele o swym pierwszym małżonku). Po nawiązaniu kontaktu z kuzynką i poszukiwaniach w Internecie trafiła na portal Bohaterowie1939.pl, na którym figurował biogram poległego z odnotowanym miejscem jego spoczynku.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 134 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Kartoteka strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych z r. 1939 obejmujące część powiatu sochaczewskiego oraz trasę: Kutno - Łowicz, Łowicz, 26. 02. 1946 r. (maszynopis), s. 132-133 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Tradycja rodzinna: relacja Haliny Drobnej zd. Chyła (córki pochowanego) i jej kuzynki Haliny Mazur (siostrzenicy Gertrudy zd. Fiugajskiej, żony pochowanego) spisana 24 lipca 2013 r. przez Magdalenę Dziedzic (córkę Haliny).

Archiwum rodzinne - metryka małżeństwa pochowanego i metryka urodzenia jego dziecka w posiadaniu Haliny Drobnej.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) CHYŁA (źródło: B.Inf., sygn. 6062; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) błędnie: CHYŁKA (źródło: KPŻP);
[2] a) 11 czerwca 1913 (źródło: archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1913 (źródło: KPŻP; B.Inf., sygn. 6062);
[3] a) Młodzieszyn (źródło: KPŻP); b) Leontynów, gm. Młodzieszyn (źródło: B.Inf., sygn. 6062); c) rej. Warszawy (źródło: tradycja rodzinna);
[4] a) Juliopol, kwatera wojenna (źródło: KPŻP); b) "pow. Sochaczew" (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
Ostatnie zmiany: 2013-11-01 02:51:34 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Feliks Chyła upamiętniony (jako Feliks Chyłka) na imiennej tablicy epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Feliks Chyła (fot. ze zb. rodzinnych).Wyciąg z aktu zawartego związku małżeńskiego Feliksa Chyły z Gertrudą Jadwigą Fiugajską (dok. ze zb. rodzinnych). Wypis z aktu urodzenia Haliny, córki Feliksa Chyły i Gertrudy Jadwigi z Fiugajskich (dok. ze zb. rodzinnych).Zaświadczenie z pracy Feliksa Chyły w Pomorskiej Elektrowni Krajowej "Gródek" Spółka Akcyjna Oddział w Grudziądzu (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze