Karta poległego

Nazwisko: CHMIELEWSKI
Imię #1: Aleksander
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 listopad 1906 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por. [2]
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Czerniew, majątek, gm. Kiernozia [3]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: poległ od bomby lotniczej
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Czerniew, majątek, "w lesie obok Owczarczyka", mogiła indywidualna
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiernozia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: grób nr 123 (B.Inf., sygn. 6062)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił cmentarza wojennego w Kiernozi
Przedmioty znalezione przy pochowanym: dowód osobisty, świadectwo szkolne (odpis), zaświadczenie, świadectwo śmierci, legitymacja Związku Rezerwistów nr 22769
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 126 (dalej: KPŻP).

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK, Listy strat, sygn. 6062, Polski Czerwony Krzyż - Pełnomocnik na Oddział w Łowiczu, Spisy poległych w r. 1939 na terenie gmin powiatu łowickiego (maszynopis), s. 64-65 (dalej: B.Inf., sygn. 6062).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) 24 listopad 1906 (źródło: KPŻP); b) 25 sierpnia 1907 (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[2] a) por. (źródło: KPŻP); b) ppor. (źródło: B.Inf., sygn. 6062);
[3] a) maj. Czerniew, gm. Kiernozia (źródło: B.Inf., sygn. 6062); b) Kiernozia (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2016-05-29 01:16:48 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tablica epitafijna na symbolicznym krzyżu mogiłyProjekt tabliczki epitafijnej z dokumentacji odnowienia mogił żołnierskich w 2003r. na cmentarzu wojskowym w Kiernozi

Komentarze