Karta weterana

Nazwisko: CHLEBOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Seweryn (1881-1948)
Imię matki: Marianna (1873-1959)
Nazwisko rodowe matki: Biernat
Data urodzenia: 25 wrzesień 1911
Miejsce urodzenia: Pyzdry, pow. Słupca, woj. łódzkie
Rodzeństwo: Kazimierz Chlebowski (1908-1982)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Ludwika Chlebowska (z d. Oporowska) (1921-2014)
Dzieci: Grażyna Cielecka, Maria Śniadecka, Piotr Chlebowski, Paweł Chlebowski (1959-2001)
Ostatni adres: Pyzdry, ul. Kilińskiego 29
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: malarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, nadterminowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer w kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 5 III 1933 - 25 IX 1934 - w 68 pułku piechoty we Wrześni (zasadnicza służba wojskowa, stopień st. strz.);
# 25 IX 1933 - 23 III 1934 - w szkole podoficerskiej 68 pp (8 kompania szkolna, ocena bardzo dobra, awansowany na stopień kpr.);
# od 25 IX 1934 - na stanowisku dowódcy drużyny strzelców 68 pp (służba nadterminowa);
# 1 X 1935 - 29 II 1936 - na IV Dywizyjnym Kursie Instruktorskim 17 Dywizji Piechoty przy 70 pułku piechoty w Pleszewie (ocena bardzo dobra);
Odznaczenia: Medal za Długoletnią Służbę (brązowy), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka Grunwaldzka, Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (brązowy), Medal 10-lecia Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy; 27 IX 1939 - wzięty do niewoli niemieckiej w Warszawie i osadzony jako jeniec wojenny w obozie przejściowym w Wągrowcu (11 X 1939 - zwolniony do domu);
Data śmierci: 19 grudzień 1970
Miejsce śmierci: Poznań
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, Cmentarz Komunalny Junikowo, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: pole 19, rząd 22, miejsce 22
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Franciszek Chlebowski urodził się 25 września 1911 roku w mieście Pyzdry (powiat Słupca, województwo łódzkie; obecnie powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) jako syn robotnika Seweryna i Marianny z Biernatów małżonków Chlebowskich. Ukończył szkołę powszechną i zawodową, uzyskując zawód malarza. W okresie od 5 marca 1933 do 25 września 1934 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 68 pułku piechoty stacjonującym we Wrześni, w trakcie której awansował na stopień starszego strzelca, a następnie - po ukończeniu w okresie od 25 września 1933 do 23 marca 1934 roku z wynikiem bardzo dobrym kursu w 8 kompanii szkolnej szkoły podoficerskiej 68 pp - na stopień kaprala. Pozostając w wojsku w służbie nadterminowej, został przydzielony na stanowisko dowódcy drużyny strzelców 68 pp. Od 1 października 1935 do 29 lutego 1936 roku był słuchaczem IV Dywizyjnego Kursu Instruktorskiego 17 Dywizji Piechoty przy 70 pułku piechoty w Pleszewie, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W kampanii 1939 roku wziął udział jako podoficer w kompanii przeciwpancernej 68 pp. Walczył w bitwie nad Bzurą, następnie przedostał się do Warszawy i uczestniczył w jej obronie. Wzięty do niewoli niemieckiej, od 27 września do 11 października 1939 roku przebywał jako jeniec wojenny w obozie przejściowym w Wągrowcu, z którego został zwolniony i powrócił do rodzinnych Pyzdr. W okresie okupacji w latach 1940-1944 pracował w niemieckiej firmie malarskiej w Poznaniu. W roku 1944 został wywieziony do przymusowego kopania okopów w miejscowości Zadzim pod Łodzią. 10 lutego 1945 roku został zmobilizowany przez Rejonową Komendę Uzupełnień Poznań Miasto do służby w Wojsku Polskim. Od 23 kwietnia 1945 do 10 lutego 1946 roku w stopniu plutonowego pełnił służbę na stanowisku drużynowego w Samodzielnej Kompanii Szkolnej ze składu 12 Dywizji Piechoty. Po okresowym zwolnieniu z powodów zdrowotnych z dniem 10 lutego 1947 roku powrócił do służby wojskowej, którą do lutego 1949 roku pełnił na stanowisku statystyka w Sekcji Poborów i Uzupełnień Dowództwa Okręgu Wojskowego Poznań (DOW III), od marca 1949 do października 1952 roku - jako pomocnik szefa sztabu 44 Batalionu Łączności ze składu 2 Korpusu Piechoty, a od listopada 1952 do listopada 1955 roku - jako dowódca plutonu 44 Batalionu Łączności ze składu 2 Korpusu Armijnego. W międzyczasie awansował na stopień sierżanta (1 maja 1947), podporucznika, wreszcie porucznika (16 czerwca 1955, rozkaz personalny Ministerstwa Obrony Narodowej nr 335). Z dniem 10 listopada 1955 roku na mocy rozkazu personalnego MON nr 774 z 7 października 1955 roku został przeniesiony do rezerwy. Po opuszczeniu wojska przez kilkanaście lat pracował na stanowisku mistrza lakierniczego w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu, skąd wskutek długotrwałej choroby został zwolniony z dniem 2 czerwca 1969 roku. Zmarł 19 grudnia 1970 roku w Poznaniu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne (dokumenty, fotografie, pamiątki).

Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 56.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2017-04-19 01:54:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Chlebowski (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze