Karta weterana

Nazwisko: CHLEBOWSKI
Imię #1: Franciszek
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Seweryn (1881-1948)
Imię matki: Marianna (1873-1959)
Nazwisko rodowe matki: Biernat
Data urodzenia: 25 wrzesień 1911
Miejsce urodzenia: Pyzdry, pow. Słupca, woj. łódzkie
Rodzeństwo: Kazimierz Chlebowski (1908-1982)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Ludwika Chlebowska (z d. Oporowska) (1921-2014)
Dzieci: Grażyna Cielecka, Maria Śniadecka, Piotr Chlebowski, Paweł Chlebowski (1959-2002)
Ostatni adres: Pyzdry, ul. Kilińskiego 29
Narodowość: polska
Wykształcenie: zawodowe
Zawód: malarz
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, nadterminowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 68 pp
Funkcja na 1 września 1939: podoficer w kompanii przeciwpancernej
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 5 III 1933 - 25 IX 1934 - w 68 pułku piechoty we Wrześni (zasadnicza służba wojskowa, stopień st. strz.);
# 25 IX 1933 - 23 III 1934 - w szkole podoficerskiej 68 pp (8 kompania szkolna, wynik bardzo dobry);
# 23 III 1934 - awansowany na stopień kpr.;
# od 25 IX 1934 - na stanowisku dowódcy drużyny strzelców 68 pp (służba nadterminowa);
# 1 X 1935 - 29 II 1936 - na IV Dywizyjnym Kursie Instruktorskim 17 Dywizji Piechoty przy 70 pułku piechoty w Pleszewie (ocena ogólna: bardzo dobry);
Odznaczenia: Medal za Długoletnią Służbę (brązowy), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka Grunwaldzka, Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" (brązowy), Medal 10-lecia Polski Ludowej, Złoty Krzyż Zasługi
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 68 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą i obronie Warszawy; 27 IX 1939 - wzięty do niewoli niemieckiej w Warszawie i osadzony jako jeniec wojenny w obozie przejściowym w Wągrowcu (11 X 1939 - zwolniony jako obrońca Warszawy);
Data śmierci: 19 grudzień 1970
Miejsce śmierci: Poznań
Obecne miejsce spoczynku: Poznań, ul. Grunwaldzka, Cmentarz Komunalny nr 2 Junikowo, grób rodzinny
Lokalizacja grobu: pole 19, rząd 22, miejsce 22
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Franciszek Chlebowski urodził się 25 września 1911 roku w mieście Pyzdry (powiat Słupca, województwo łódzkie; obecnie powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie) jako syn robotnika Seweryna i Marianny z Biernatów małżonków Chlebowskich. Ukończył szkołę powszechną i zawodową, uzyskując zawód malarza. W okresie od 5 marca 1933 do 25 września 1934 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 68 pułku piechoty stacjonującym we Wrześni, w trakcie której awansował na stopień starszego strzelca, a następnie - po ukończeniu w okresie od 25 września 1933 do 23 marca 1934 roku z wynikiem bardzo dobrym kursu w 8 kompanii szkolnej szkoły podoficerskiej 68 pp - na stopień kaprala. Pozostając w wojsku w służbie nadterminowej, został przydzielony na stanowisko dowódcy drużyny strzelców 68 pp. Od 1 października 1935 do 29 lutego 1936 roku był słuchaczem IV Dywizyjnego Kursu Instruktorskiego 17 Dywizji Piechoty przy 70 pułku piechoty w Pleszewie, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym. W kampanii 1939 roku wziął udział jako podoficer w kompanii przeciwpancernej 68 pp. Walczył w bitwie nad Bzurą, następnie przedostał się do Warszawy i uczestniczył w jej obronie. Wzięty do niewoli niemieckiej, od 27 września do 11 października 1939 roku przebywał jako jeniec wojenny w obozie przejściowym zorganizowanym na terenie Fabryki Płatków Ziemniaczanych w Wągrowcu. Zwolniony na mocy zarządzenia okupacyjnych władz wojskowych z 7 października 1939 roku o zwalnianiu z obozów żołnierzy wziętych do niewoli w Warszawie, zgodnie z warunkami kapitulacji, powrócił do rodzinnych Pyzdr. W okresie okupacji w latach 1940-1944 pracował w niemieckiej firmie malarskiej w Poznaniu. W roku 1944 został wywieziony do przymusowego kopania okopów w miejscowości Zadzim pod Łodzią. 10 lutego 1945 roku został zmobilizowany przez Rejonową Komendę Uzupełnień Poznań Miasto do służby w Wojsku Polskim. Od 23 kwietnia 1945 do 10 lutego 1946 roku w stopniu plutonowego pełnił służbę na stanowisku drużynowego w Samodzielnej Kompanii Szkolnej ze składu 12 Dywizji Piechoty. Po okresowym zwolnieniu z powodów zdrowotnych z dniem 10 lutego 1947 roku powrócił do służby wojskowej, którą do lutego 1949 roku pełnił na stanowisku statystyka w Sekcji Poborów i Uzupełnień Dowództwa Okręgu Wojskowego Poznań (DOW III), od marca 1949 do października 1952 roku - jako pomocnik szefa sztabu 44 Batalionu Łączności ze składu 2 Korpusu Piechoty, a od listopada 1952 do listopada 1955 roku - jako dowódca plutonu 44 Batalionu Łączności ze składu 2 Korpusu Armijnego. W międzyczasie awansował na stopień sierżanta (1 maja 1947), podporucznika, wreszcie porucznika (16 czerwca 1955, rozkaz personalny Ministerstwa Obrony Narodowej nr 335). Z dniem 10 listopada 1955 roku na mocy rozkazu personalnego MON nr 774 z 7 października 1955 roku został przeniesiony do rezerwy. Po opuszczeniu wojska przez kilkanaście lat pracował na stanowisku mistrza lakierniczego w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu, skąd wskutek długotrwałej choroby został zwolniony z dniem 2 czerwca 1969 roku. Zmarł 19 grudnia 1970 roku w Poznaniu.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Piotr Chlebowski).

Dębina-Pluciński A., Żołnierze 68 Pułku Piechoty z Wrześni, wyd. II poszerz. i popr., [Września] 1985, s. 56.

Purczyński W., Swastyka nad miastem. Okupacyjne dzieje Wągrowca i losy mieszkańców ziemi wągrowieckiej 1939-1945, wyd. II rozsz., Wągrowiec 2014.

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2017-08-17 23:49:31 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Franciszek Chlebowski (fot. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 68 Pułku Piechoty przez Franciszka Chlebowskiego wystawione 23 marca 1934 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Świadectwo ukończenia IV Dywizyjnego Kursu Instruktorskiego 17 Dywizji Piechoty przy 70 pułku piechoty w Pleszewie przez Franciszka Chlebowskiego wystawione 29 lutego 1936 r. (dok. ze zb. rodzinnych).Kpr. Franciszek Chlebowski (pośrodku, bez nakrycia głowy), prawdopodobnie w otoczeniu żołnierzy dowodzonej drużyny strzelców 68 pułku piechoty (fot. ze zb. rodzinnych).Kpr. Franciszek Chlebowski (z prawej) podczas ćwiczeń wojskowych na poligonie (fot. ze zb. rodzinnych).Kpr. Franciszek Chlebowski podczas ćwiczeń wojskowych na poligonie przy armacie przeciwpancernej kal. 37 mm wz. 36 Bofors, będącą standardowym wyposażeniem kompanii przeciwpancernych pułków piechoty Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej (fot. ze zb. rodzinnych).Kpr. Franciszek Chlebowski na drewnianym moście na rzece Warcie w rodzinnych Pyzdrach (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze