Karta poległego

Nazwisko: BUSZTA [1]
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Kawaleria
Stopień:

kpr.
Przydział na 1 września 1939: Podolska BK
Jednostka: 14 p. uł.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939: 14 p. uł.
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: # 1-9 I 1939 - na urlopie świątecznym (Rozkaz dzienny 14 p. uł. nr 2/1939);
# 19 III 1939 - awansowany na stopień kpr. (Rozkaz dzienny 14 p. uł. nr 64/1939);
# 27 VI 1939 - wykazany jako pełniący służbę w 3 szwadronie 14 p. uł. (Rozkaz dzienny 14 p. uł. nr 145/1939);
# 25-27 VII 1939 - na urlopie okolicznościowym;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (nr 12697; pośmiertnie)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Warszawa na Czerniakowie [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Warszawa, ul. Powązkowska, Cmentarz Wojskowy
Lokalizacja grobu: kwatera C 25, rząd IV, grób 7
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: mieczokrzyż betonowy z wyrytym epitafium na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska (nazwisko błędnie w formie: "PUSZTA")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 119 (dalej: KPŻP A-M).

Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 103 (dalej: KPŻP N-Z).

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Wykaz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i pochowanych na Cm. Kom. na Powązkach: Kwatera C 25 (maszynopis), poz. 336 (dalej: ZCK W-wa).

Rozdżestwieński P. M., Ułani Jazłowieccy. Zarys działań pierwszego rzutu 14. pułku ułanów Jazłowieckich w kampanii wrześniowej 1939 roku, Warszawa 2008, s. 129, Aneks 2 - s. 178, Aneks 3 - s. 183 (dalej: Rozdżestwieński 2008).

Abraham R., Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, wyd. II popr., Warszawa 1990, s. 306 (dalej: Abraham 1990).

Rozkazy dzienne 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Uwagi:
Przypisy: [1] a) BUSZTA (źródło: KPŻP A-M; Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 178 poz. 6, Aneks 3 - s. 183; Abraham 1990); b) błędnie "PUSZTA" (źródło: KPŻP N-Z; ZCK W-wa; Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 178 poz. 21);
[2] a) 27 września 1939 (źródło: KPŻP A-M; KPŻP N-Z; Rozdżestwieński 2008); b) brak danych (źródło: ZCK W-wa, Abraham 1990);
[3] a) Warszawa na Czerniakowie / Warszawa (źródło: Rozdżestwieński 2008, Aneks 2 - s. 178 poz. 6, 21 / KPŻP A-M; KPŻP N-Z); b) pierwotne miejsce spoczynku: Śladów, grób 14 (źródło: ZCK W-wa); c) brak danych (źródło: Abraham 1990);
Ostatnie zmiany: 2016-01-02 20:59:08 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Kpr. Antoni Buszta upamiętniony (błędnie jako Antoni Puszta) w epitafium mieczokrzyża na jednej z mogił zbiorowych Cmentarza Wojskowego w Warszawie, ul. Powązkowska (fot. udostępnił Krzysztof Gożdzik).Antoni Buszta odnotowany w Rozkazie dziennym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich nr 64 z dn. 18 marca 1939 r. (dok. udostępnił: Krzysztof Gożdzik).Antoni Buszta odnotowany w Rozkazie dziennym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich nr 2 z dn. 3 stycznia 1939 r. (dok. udostępnił: Krzysztof Gożdzik).

Komentarze