Karta poległego

Nazwisko: BURZYŃSKI
Imię #1: Józef
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 24 luty 1887
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki, s.169: dowódca 8 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Głowacki, s. 178: Krzyż Walecznych - pośmiertnie.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Małachowice
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 192.
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 14.

Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s. 306.

Większe skupiska mogił żołnierzy 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku. Cmentarz w Modlnej, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 169 (dalej: Głowacki).

Lista żołnierzy 17 Dywizji Piechoty zakwalifikowanych do odznaczenia przez dowódcę dywizji w listopadzie 1966r. za całokształt walk w kampanii 1939r., 69 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 178 (dalej: Głowacki).

Lista żołnierzy z 17 Dywizji Piechoty poległych w kampanii 1939 roku i w czasie okupacji, 69 Pułk Piechoty, [w:] Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 163 (dalej: Głowacki).

Zdjęcie główne - Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969.
Uwagi: Piotr Bauer, Bogusław Polak - "Armia Poznań w wojnie obronnej 1939". Poznań 1983, s. 306
- „ […]. Przy jego wsparciu II batalion , przy użyciu całej siły ognia 2 kompanii karabinów maszynowych, natarł na Małachowice. Całość kolonii Małachowice zdobyta została pomiędzy godziną 13.00 a 14.00 ( 11 września 1939r.). W czasie walki II batalion poniósł ogromne straty.
W dniu tym m.in. polegli: ppor. Ireneusz Żywicki, por. Adam Wlekliński, ppor. Kazimierz Drzewiecki, ppor. Zenon Bubacz i kpt. Józef Burzyński z 69 pp.”

Głowacki, s.169: zwłoki przewiezione przez rodzinę do Gniezna.

Głowacki, s.163: pochowany na cmentarzu w Gnieźnie.
Ostatnie zmiany: 2013-09-23 16:52:25 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze