Karta poległego

Nazwisko: BUKAR
Imię #1: Mieczysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 wrzesień 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 10 DP
Jednostka: 30 pp
Funkcja na 1 września 1939: Głowacki: dowódca 8 kompanii
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 9 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Dmosin
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Dmosin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: 38 kw. woj.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica pamiątkowa na kwaterze wojennej w Dmosinie
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 20 IX 1916. W latach 1935-1938 w szkole podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 1 X 1938 z przydziałem do 30 pp w Warszawie na stanowisko d-cy plutonu w 8 kompanii III batalionu. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku d-cy 8 kompanii III batalionu 30 pp w składzie 10 DP. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym pułku. Poległ w walce 8 IX 1939 pod Wolą Cyrusową.
Tajny Dziennik Personalny MSWoj. Nr 3 z 15 X 1938;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Jarno. Strzelcy Kaniowscy w latach 191901939. W-wa 2004.
(inf. Tadeusz Łaszczewski )
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 116.

„Wykaz wybranych miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego poległych w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku sporządzony z okazji uroczystych obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej”, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gabinet Wojewody, Referat Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej 2009 r., s. 2.

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 160 (dalej: Głowacki).
Uwagi: Brzeziński Informator Samorządowy, 23.09.2009, Nr 37 (343) Rok VII - " Na dmosińskim cmentarzu spoczywa ponad 110 żołnierzy poległych w Kampanii Wrześniowej w walkach toczonych 8 i 9 września 1939 r. przez
oddziały 2. DP Legionów, a w szczególności 4. pułku piechoty Legionów 8/9 września pod dowództwem pułkownika Laliczyńskiego nad rzeką Mrogą na odcinku Osiny-Kamień oraz 30. pułku piechoty Strzelców Kaniowskich poległych wraz ze swoim dowódcą porucznikiem Bukarem w czasie walk pod Lubowidzą i Kolonią Nagawki 9 września 1939 r."
Ostatnie zmiany: 2011-11-12 09:50:03 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze

Proszę moderatorów portalu o rozważenie możliwości wpisania do wykazu jednostek wojskowych wszystkich członów ich nazwy w skróconej formie, np: 2 pp -2 pp Leg.; 30 pp - 30 pSK; 2DP - 2DPLeg.

dodany przez: BlazejK, 2011-11-10

Zastosowany przez nas zestaw skrótów miał na celu ujednolicenie nazewnictwa dla jednostek tej samej broni. Podobnego zabiegu dokonali m. in. autorzy opracowania pt. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, Pruszków 1993. Każdy ze skrótów użytych na Portalu przedstawiony jest jednak w postaci łącza prowadzącego do zakładki danego oddziału, gdzie podana jest zarówno jego nazwa podstawowa, jak i wyróżniająca. Skrótu pSK (pułk strzelców kaniowskich) system nie odróżnia, niestety, od psk (pułk strzelców konnych).

dodany przez: redakcja, 2011-11-10