Karta poległego

Nazwisko: BUDZIK (BUDNIK)?
Imię #1:
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 1916
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

plut. pchor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 70 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Gieczno
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: Nr mogiły 168.
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy;
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko – katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita,
[w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 139 - poz. 53.

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 55, 99, Aneks 2 - s. 164 (dalej: Głowacki 1969).
Uwagi: - Zbiorowa imienna tablica epitafijna kwatery wojennej w Łęczycy - Pchor. BUDZIK.;

- Głowacki 1969, Aneks 2: Budzik, pchor. rez. - poległ 11 IX 1939r. w Giecznie i tamże pochowany.

Głowacki 1969, s. 55: "O godzinie 19.00 dowódca 1 dywizjonu 17 pal ściągnął dywizjon ze stanowisk i przeszedł na noc na postój ubezpieczony do Mchowic (sprzęt na kołach). O tej samej godzinie 1 batalion 70 pp z Borowca nacierał na las Gieczno. Natarcie nie dało jednak rezultatu, a batalion poniósł straty. Poległ tam dowódca batalionu - mjr Julian Siedlecki i pchor. Budzik"

Głowacki 1969, s. 99: " Ogółem w bitwie nad Bzurą poległo ponad 15200 żołnierzy w tym 494 oficerów o podchorążych. Ci bezimienni bohaterowie spoczywają przeważnie na następujących cmentarzach:
Gieczno - 157 żołnierzy z 55 i 70 pułku piechoty, w tym: ppor. rez. Hubert Paweł Początek z 55 pułku piechoty (w 1947r. ekshumowany do Leszna) oraz plut. pchor. rez. Stanisław Bak i pchor. rez. Budzik z 70 pułku piechoty."
Ostatnie zmiany: 2012-04-25 17:20:57 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Plut. pchor. Budzik(Budnik) – fragment zbiorowej imiennej tablicy epitafijnej kwatery wojennej w Łęczycy. (fot. Zbigniew Adamas, w dn. 08.09.2011r.)

Komentarze