Karta poległego

Nazwisko: BUBACZ
Imię #1: Zenon
Imię #2: Benedykt
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 2 grudzień 1915
Miejsce urodzenia: Gniezno
Rodzeństwo: Henryk, Alfons, Tadeusz, Stefania
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: handlowiec
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 17 DP
Jednostka: 69 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca V plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie
Przydział po 1 września 1939: 69 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca V plutonu 2 kompanii ckm w II batalionie
Przebieg służby wojskowej: # 22 IX 1938 - promowany na stopień ppor. rez. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1938 r. (lokata 3201.)
Odznaczenia: Krzyż Walecznych (XI 1966, zakwalifikowany pośmiertnie przez dowódcę 17 DP za całokształt walk w kampanii 1939 r.)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 69 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą
Data śmierci: 11 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Małachowice
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ 11 września 1939 r. między godziną 13:00 a 14:00 w trakcie udanego natarcia II batalionu 69 pułku piechoty na Małachowice (Bauer, Polak 1982, s. 305-306 i przyp. 18).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Modlna, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu: mogiła nr 213
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 111.

Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939 r.: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow. Zgierz, woj. Łódź, oprac. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 13.

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Maciej Bubacz).

Głowacki L., 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, Aneks 1 - s. 148, Aneks 2 - s. 163, Aneks 3 - s. 169, Aneks 4 - s. 178, indeks nazwisk - s. 192.

Bauer P., Polak B., Armia Poznań w wojnie obronnej 1939, Poznań 1982, s. 305-306 i przyp. 18, s. 473 (dalej: Bauer, Polak 1982).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2019-11-09 22:15:26 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Zenon Benedykt Bubacz odnotowany na liście pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Modlnej opublikowanej w 1964 r. na łamach "Ilustrowanego Kuriera Polskiego" (R. XX, nr 220/6125, dok. ze zb. rodzinnych).Patent oficerski Zenona Benedykta Bubacza wystawiony 22 września 1938 r. (dok. ze zb. rodzinnych). Zenon Benedykt Bubacz (fot. ze zb. rodzinnych).Dowód osobisty Zenona Benedykta Bubacza wydany 15 listopada 1937 r. przez Prezydenta Miasta Gniezna (dok. ze zb. rodzinnych).

Komentarze