Karta weterana

Nazwisko: BRZECHWA-AJDUKIEWICZ
Imię #1: Adam
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 20 marzec 1894
Miejsce urodzenia: w majątku Komorniki pod Krakowem
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres: Londyn
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

płk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: Inne jednostki 26 DP
Funkcja na 1 września 1939: Dowódca dywizji
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Awanse:
podporucznik (1914), porucznik (1915), kapitan (1918), major (1920), podpułkownik (1923), pułkownik (1929), generał brygady - pośmiertnie (1964).
Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Order Polonia Restituta kl. IV, Krzyż Niepodległości, Krzyż Walecznych – trzykrotnie.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 6 czerwiec 1954
Miejsce śmierci: w Londynie
Obecne miejsce spoczynku: cmentarz Kensal Green
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Urodził się 20 marca 1894r. w majątku Komorniki pod Krakowem. Studiował na Politechnice Lwowskiej. Należał do "Sokoła". Od sierpnia 1914r. w Legionie Wschodnim, a potem w batalionie zapasowym Legionów Polskich. Od 1915r. do lipca 1917r. był dowódcą oddziału ckm 1. bat. 4 p.p. Po kryzysie przysięgowym został wcielony do armii austriackiej. W Wojsku Polskim (od XI 1918) brał udział w obronie Lwowa w Brygadzie Lwowskiej (XI 1918 - III 1919). Od marca do września 1919 był szefem Oddziału Operacyjnego Sztabu Grupy Operacyjnej gen. Władysława Jędrzejewskiego, a od września 1919 do grudnia 1920 szefem Oddziału Operacyjnego Sztabu 6 Armii. Ukończył II kurs wojenny Szkoły Sztabu Generalnego (I - IX 1921). Następnie kolejno pełnił funkcje: szefa III oddziału DOK VI Lwów (IX 1921 - IX 1923), zastępcy dowódcy 40 Pułku Piechoty we Lwowie (IX 1924 - IX 1926), oficera Biura Inspekcji Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych (IX 1926 - V 1927), dowódcy 66 p.p. w Chełmnie (V 1927 - VI 1931), dowódcy piechoty dywizyjnej 28 DP w Warszawie (VI 1931 - III 1938), dowódcy 26 DP w Skierniewicach (III 1938 - IX 1939). Po kampanii wrześniowej przebywał w niewoli niemieckiej w oflagu VIIA Murnau. Po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie (IV 1945) wyjechał do Włoch i otrzymał przydział do 7 DP (VI 1945), następnie był zastępcą dowódcy Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie (do 1947). Po przybyciu do Wielkiej Brytanii (1947), służył w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po demobilizacji osiedlił się w Londynie, gdzie zmarł 6 czerwca 1954 r., został pochowany na cmentarzu Kensal Green.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Jurga T., Obrona Polski 1939, Warszawa 1990, s. 754.

Zdjęcie główne - Bauer P., Polak B., Armia „Poznań” 1939, Poznań 1987.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2013-09-03 13:08:18 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze