Karta weterana

Nazwisko: BRYSKA
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Walenty (25 VII 1889)
Imię matki: Marianna (20 V 1895)
Nazwisko rodowe matki: Mucha
Data urodzenia: 27 czerwiec 1915
Miejsce urodzenia: Rybaki, pow. Tczew
Rodzeństwo: Weronika, Bronisława, Zofia, Teresa, Bronisław, Jan, Kazimierz, Józef, Mieczysław
Stan cywilny: kawaler
Małżonek: [Leokadia Kuligowska - od XII 1945]
Dzieci: Ludwik, Maria, Teresa
Ostatni adres: Nawra, pow. Toruń
Narodowość: polska
Wykształcenie: podstawowe
Zawód: robotnik rolny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU): Toruń
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Artyleria
Stopień:

kan.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 4 bart. plot.
Funkcja na 1 września 1939: ładowniczy
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: od 24 II 1938 - w 8 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Toruniu (służba zasadnicza);
Odznaczenia: Państwowa Odznaka Sportowa
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 4 bart. plot.; 21 IX - wzięty do niewoli niemieckiej;
Data śmierci: 7 luty 1988
Miejsce śmierci: Nawra
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Władysław Bryska urodził się 27 czerwca 1915 roku w Rybakach w powiecie Tczew jako syn Walentego Bryski i Marianny z d. Mucha. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Nawrze, znalazł zatrudnienie jako robotnik rolny w miejscowym majątku rodziny Sczanieckich. Od 24 lutego 1938 roku odbywał zasadniczą służbę wojskową w 8 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Toruniu. W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył w szeregach 4 batalionu artylerii przeciwlotniczej przydzielonym do 4 Dywizji Piechoty Armii "Pomorze". 21 września dostał się do niewoli niemieckiej. Jako jeniec nr 9115 został osadzony w Stalagu XI B Fallingbostel, a następnie wraz z innymi jeńcami związanymi z rolnictwem przeniesiony do Stalagu X B Sandbostel. Resztę wojny - do kwietnia 1945 roku - spędził jako robotnik przymusowy. Do Polski powrócił 24 listopada 1945 roku. W grudniu tego samego roku zawarł związek małżeński z Leokadią z Kuligowskich. Pracował w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN w Nawrze. Zmarł 7 lutego 1988 roku w Nawrze.
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Ludwik Bryska, syn weterana).

Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2015-10-04 18:49:09 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Bryska (fot. ze zb. rodziny Brysków z Nawry).Zaświadczenie nr 649596 wystawione dn. 24 listopada 1945 r. Władysławowi Brysce w Punkcie Przyjęcia w Szczecinie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (dok. ze zb. rodziny Brysków z Nawry).Książeczka wojskowa Władysława Bryski wydana dn. 20 kwietnia 1959 r. (dok. ze zb. rodziny Brysków z Nawry). Wyciąg z dokumentów dot. wojennych losów Władysława Bryski sporządzony przez Biuro Informacji i Poszukiwań PCK dn. 20 lipca 1977 r.(dok. ze zb. rodziny Brysków z Nawry).Władysław Bryska w trakcie odbywania zasadniczej służby wojskowej w 8 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Toruniu (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze