Karta poległego

Nazwisko: BRUSKI
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 21 styczeń 1905 [1]
Miejsce urodzenia: Przyłom
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Lotnictwo
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Łódź
Jednostka: 32 eskadra rozp. [2]
Funkcja na 1 września 1939: obserwator
Przydział po 1 września 1939: 32 eskadra rozp.
Funkcja po 1 września 1939: obserwator
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 5 wrzesień 1939 [3]
Miejsce śmierci: Piaskowice [4]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Zginął podczas wykonywania lotu mającego na celu rozpoznanie ruchów wojsk niemieckich w rejonie Radomsko - Kamieńsk - Gorzkowice - Przedbórz w wyniku zestrzelenia jego samolotu przez niemieckie myśliwce (Cumft, Kujawa 1989): "[...] z lotniska zapasowego Skotniki przeprowadzono lotem 3 "Karasie" po przeglądzie technicznym do Sokolnik. Tuż po starcie, jeszcze przy wznoszeniu nad lotniskiem, klucz "Karasi" został zaatakowany od czoła przez 7 Me-109 lecących na małej wysokości. Wyniki ataku były tragiczne: załoga "Karasia" nr 44-109 (ppor. obs. Bruski, kpr. pil. Rejak i kpr. strz. Hadyniak) spadła w płomieniach w m. Parzęczew. Obserwator i strzelec polegli, a ciężko ranny pilot zmarł w drodze do szpitala" (Pawlak 1991, s. 288).

Pierwotne miejsce spoczynku #1: Parzęczew, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Łęczyca, ul. Kaliska, kwatera wojenna [5]
Lokalizacja grobu: mogiła nr 560
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: jedna z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Jan Bruski urodził się 21 stycznia 1905 r. w Przyłomie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości odbył zasadniczą służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa. W trakcie rocznego szkolenia uzyskał specjalność obserwatora i w stopniu kaprala podchorążego został przeniesiony do rezerwy. Podjął wówczas studia medyczne, ale będąc na przydziale mobilizacyjnym 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu, wykonywał loty przewidziane w programie szkolenia personelu latającego rezerwy, po których otrzymał promocję na stopień podporucznika rezerwy. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. przez 3 Pułk Lotniczy, został przydzielony jako obserwator do 32 eskadry rozpoznawczej oddanej do dyspozycji dowódcy Lotnictwa Armii "Łódź". W składzie eskadry walczył w wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 r. Zginął 5 września, gdy jego samolot został zestrzelony przez wroga.

Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 108 (dalej: KPŻP).

Wykaz żołnierzy Armii „Poznań” poległych na Ziemi Łęczyckiej w I stadium Bitwy nad Bzurą w okresie od 09 do 12 września 1939 roku, spoczywających na cmentarzu rzymsko-katolickim w Łęczycy przy ulicy Kaliskiej, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 140 - poz. 45 (dalej: Wykaz 2009).

Cumft O., Kujawa H. K., Księga lotników polskich poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946, Warszawa 1989, s. 106 (dalej: Cumft, Kujawa 1989).

Pawlak J., Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, wyd. II rozsz., Warszawa 1991, s. 283, 284, 288, 291, 519 (dalej: Pawlak 1991).

Zieliński J. i in., Pamięci lotników polskich poległych w wojnie 1939-1945, t. I, Warszawa 2004, s. 44-45 (Zieliński i in. 2004).

Bruski Jan, opr. K. Mruk (maszynopis) (dalej: K. Mruk - mps).

Uwagi: 1) Miejsce urodzenia: "w Przyłomie" (Cumft, Kujawa 1989), "w Przytornie" (Zieliński i in. 2004), brak danych (KPŻP; Wykaz 2009; Pawlak 1991), "w Przełomie" (K. Mruk - mps);
Przypisy: [1] a) 21 stycznia 1905 (źródło: KPŻP); b) 27 stycznia 1905 (źródło: Wykaz 2009; Cumft, Kujawa 1989; Zieliński i in. 2004; K. Mruk - mps); c) 1905 (źródło: Pawlak 1991, s. 519);
[2] a) 32 esk. rozp. (źródło: KPŻP; Cumft, Kujawa 1989; Pawlak 1991; Zieliński i in. 2004; K. Mruk - mps); b) "3 P Lotni. Poznań, Lotniczy Pomorski" (źródło: Wykaz 2009);
[3] a) 5 września 1939 (źródło: KPŻP; Wykaz 2009; Cumft, Kujawa 1989; K. Mruk - mps); b) 4 września 1939 (źródło: Pawlak 1991, s. 288, 519); c) brak danych (źródło: Zieliński i in. 2004);
[4] a) Piaskowice (źródło: KPŻP; Wykaz 2009); b) "w m. Parzęczew" / "w rejonie Parzęczewa" / "w rejonie miejscowości Parzęczew" (źródło: Pawlak 1991, s. 288 / Cumft, Kujawa 1989 / K. Mruk - mps); c) brak danych (źródło: Zieliński i in. 2004);
[5] "prawdopodobnie w latach siedemdziesiątych XX wieku, szczątki lotnika [...] zostały przeniesione na cmentarz garnizonowy w Poznaniu (kwatera 1, rząd A, numer grobu 19) i pochowane z błędnym nazwiskiem BURSKI Jan)" (źródło: K. Mruk - mps)
Ostatnie zmiany: 2012-08-31 13:55:05 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppor. obs. Jan Bruski upamiętniony na jednej z dwudziestu jeden zbiorczych imiennych tablic epitafijnych wmurowanych w Ścianę Pamięci w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Łęczycy, ul. Kaliska. Stan z dn. 08. 09. 2011 r. (fot. Zbigniew Adamas).Ppor. rez. obs. Jan Bruski (fot. za: J. Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej. Wrzesień 1939, wyd. II rozsz., Warszawa 1991, s. 284).Biogram ppor. rez. obs. Jana Bruskiego opracowany przez Krzysztofa Mruka (mps ze zb. Autora).

Komentarze