Karta weterana

Nazwisko: BRONIEWSKI
Imię #1: Witold
Imię #2: Aleksander
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 01 styczeń 1901
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Służby
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: Inne jednostki 2 DP Leg.
Funkcja na 1 września 1939: szef służby intendentury
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 1 I 1901. Uczęszczał do szkoły średniej. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920. W 1924 ukończył Oficerską Szkołę Piechoty. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 31 VIII 1924 z przydziałem do 50 pp w Kowlu na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 31 VIII 1926. Przeniesiony następnie do 72 pp w Radomiu, gdzie dowodził plutonem, potem kompanią. W 1930 przeniesiony z 72 pp do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, gdzie w okresie 1930-1931 był instruktorem w 3 kompanii szkolnej CKM, a w latach 1931-1933 instruktorem w 3 kompanii szkolnej. Ukończył Wyższą Szkołę Intendentury przy WSWoj. w Warszawie z przydziałem do korpusu oficerów intendentów – grupa oficerów z wyższymi studiami. Po ukończeniu WSInt. oficer intendentury w sztabie 2 DP Leg. w Kielcach. Awansowany do stopnia kpt. 19 III 1938. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku szefa służby intendentury 2 DP Leg. w składzie Armii „Łódź”. Uczestnik walk z Niemcami na szlaku bojowym 2 DP Leg. i obrony Modlina. Po kapitulacji Modlina w niewoli niemieckiej.
Dalsze losy n/n.
Odznaczony: SKZ.
Roczniki oficerskie 1924, 1928, 1932;
J. Łukasiak. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty. Pruszków 2003;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
W. Chocianowicz. W 50 – lecie powstania WSWoj. w Warszawie. Londyn 1969.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 349.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-02-04 14:39:53 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze