Karta poległego

Nazwisko: BRONA
Imię #1: Tomasz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Stefania Brona
Dzieci: Marian, Eugenia, Walerian, Władysław
Ostatni adres: Okaliniec
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939: Lotnictwo Armii Pomorze
Jednostka: 1 komp. balonów obs.
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: 1939 - powołany do Wojska Polskiego
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Ruszki
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 107.

Tradycja rodzinna (zebr. Andrzej Brona, wnuk pochowanego).

Uwagi: W związku z brakiem w dostępnych wykazach poległych bliższych danych dot. żołnierza odnotowanego wśród pochowanych w kwaterze wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (przede wszystkim daty urodzenia) jego identyfikacja w oparciu o informacje z tradycji rodzinnej wymaga dalszej weryfikacji.
Ostatnie zmiany: 2018-01-03 13:03:33 przez weterani39 | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tomasz Brona upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu. Stan z dn. 18. 12. 2004 r. (fot. Marcin Prengowski).Szer. Tomasz Brona w okresie służby wojskowej na fotografii ze zbiorów rodzinnych (fot. Andrzej Brona, wnuk Tomasza).Szer. Tomasz Brona w okresie służby wojskowej na fotografii ze zbiorów rodzinnych (fot. Andrzej Brona, wnuk Tomasza).Członkowie rodziny Tomasza Brony przy jego hipotetycznej mogile w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, maj 2014 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Członkowie rodziny Tomasza Brony przy jego hipotetycznej mogile w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, maj 2014 r. (fot. ze zb. rodzinnych).Członkowie rodziny Tomasza Brony przy jego hipotetycznej mogile w obrębie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu, maj 2014 r. (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze

Odnaleziony po75 latach dzięki internetowej stronie.Dziękuję tym wszystkim którzy zajmują się cmentarzem i dbają o to miejsce pamięci i polskiej historii

dodany przez: weterani39, 2015-04-16