Karta weterana

Nazwisko: BRAYCZEWSKI
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 17 styczeń 1894
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca pułku (do 11 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 512.) i przydziałem do 26 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 447.), przydziałem do 26 pp i oddelegowaniem, jako oficer nadetatowy, na stanowisko oficera Oddziału II Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu;
# 1924 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 155.) i przydziałem do 26 pp; VM kl. V
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 137.), przydziałem do kadry oficerów piechoty i oddelegowaniem do Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 6 w Zaleszczykach;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 86./161.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 60.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 53./83.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 36./58.) i przydziałem do 32 pułku piechoty;
# po 5 VI 1935 - awansowany na stopień ppłk. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 8.);
# do 1939 - na stanowisku wykładowcy operacyjnej służby sztabów na II kursie Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# VII 1939 - mianowany na stanowisko dowódcy 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Złoty Krzyż Zasługi, Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 11 IX - ranny pod Walewicami (w lewą nogę poniżej kolana), następnie przewieziony do szpitala wojennego w Sochaczewie;
Data śmierci: 1947
Miejsce śmierci: Wielka Brytania
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 46.

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 113, 200, 409.

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 186, 351.

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 123, 176.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 127.

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 27, 798.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 18.

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 17, 182.

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 14 - s. 301.

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy podjął działalność konspiracyjną, wstępując do Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, gdzie przyjął pseudonim "Pejcz". Aresztowany przez okupacyjne władze niemieckie 7 listopada 1939 r., został osadzony w Oflagu II Woldenberg, a następnie przeniesiony do Oflagu VII A Murnau. Po zakończeniu wojny znalazł się w Wielkiej Brytanii.
Ostatnie zmiany: 2018-02-19 23:49:08 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk dypl. Włodzimierz Brayczewski (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze