Karta weterana

Nazwisko: BRAYCZEWSKI
Imię #1: Włodzimierz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 29 styczeń 1894 [1]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko: dowódca pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Pomorze
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppłk dypl.
Przydział na 1 września 1939: 4 DP
Jednostka: 14 pp
Funkcja na 1 września 1939: dowódca pułku
Przydział po 1 września 1939: 14 pp
Funkcja po 1 września 1939: dowódca pułku (do 11 IX)
Przebieg służby wojskowej: # 3 V 1922 - zweryfikowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 512.) i przydziałem do 26 pułku piechoty;
# 1923 - odnotowany w stopniu kpt. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 VI 1919 r. (lokata 447.), przydziałem do 26 pp i oddelegowaniem, jako oficer nadetatowy, na stanowisko oficera Oddziału II Sztabu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu;
# 1924 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 155.) i przydziałem do 26 pp; VM kl. V
# 1928 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 137.), przydziałem do kadry oficerów piechoty i oddelegowaniem do Batalionu Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 6 w Zaleszczykach;
# 1930 - odnotowany w stopniu mjr. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 86./161.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 1932 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 60.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 1 VII 1933 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 53./83.) i przydziałem do Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# 5 VI 1935 - odnotowany w stopniu mjr. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 15 VIII 1924 r. (lokata 36./58.) i przydziałem do 32 pułku piechoty;
# po 5 VI 1935 - awansowany na stopień ppłk. dypl. sł. st. piech. ze starszeństwem z dniem 1 I 1935 r. (lokata 8.);
# do 1939 - na stanowisku wykładowcy operacyjnej służby sztabów na II kursie Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie;
# VII 1939 - mianowany na stanowisko dowódcy 14 pułku piechoty we Włocławku;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny), Złoty Krzyż Zasługi, Medal Międzysojuszniczy (Médaille Interalliée)
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 14 pp, m.in. w bitwie nad Bzurą; 11 IX - ranny w lewą nogę poniżej kolana od przypadkowego strzału pod Walewicami, przewieziony do punktu opatrunkowego, następnie do miejsca postoju dowództwa 4 DP w Gosławicach, ostatecznie leczony w szpitalu wojennym w Sochaczewie;
Data śmierci: 1947
Miejsce śmierci: Wielka Brytania
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dz. Pers. 13/22, Warszawa 1922, s. 46 (dalej: Lista starszeństwa 1922).

"Rocznik Oficerski", 1923, s. 113, 200, 409 (dalej: RO 1923).

"Rocznik Oficerski", 1924, s. 186, 351 (dalej: RO 1924).

"Rocznik Oficerski", 1928, s. 123, 176 (dalej: RO 1928).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty (c.d.), "Przegląd Piechoty", R. III, 1930, z. 7, s. 127 (dalej: Lista starszeństwa 1930).

"Rocznik Oficerski", 1932, s. 27, 798 (dalej: RO 1932).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 1 lipiec 1933 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1933, s. 18 (dalej: Lista starszeństwa 1933).

Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty: 5 czerwiec 1935 r. Dodatek bezpłatny dla prenumeratorów "Przeglądu Piechoty", Warszawa 1935, s. 17, 182 (dalej: Lista starszeństwa 1935).

"Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych", R. XVI, 1935, Nr 8, s. 57 (dalej: Dz. Pers. MSWojsk.).

Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie, sygn. II/1/16, Dziennik bojowy z wojny polsko-niemieckiej 1939 roku prowadzony przez adiutanta 14 p.p. kpt. Kozińskiego Józefa (rękopis), s. 62, 65 (dalej: CAW, sygn. II/1/16).

Kraiński I., Pekról J., 14 pułk piechoty, Warszawa 1992 [Zarys historii wojennej pułków polskich w kampanii wrześniowej, z. 14], s. 21, 25, 29-30, 34, 36 (dalej: Kraiński, Pekról 1992).

Ciesielski Z., Dzieje 14 Pułku Piechoty w latach 1918-1939, Toruń 2008, Zał. nr 14 - s. 301 (dalej: Ciesielski 2008).

Uwagi: Po kapitulacji Warszawy podjął działalność konspiracyjną, wstępując do Służby Zwycięstwu Polski - Związku Walki Zbrojnej, gdzie przyjął pseudonim "Pejcz". Aresztowany przez okupacyjne władze niemieckie 7 listopada 1939 r., został osadzony w Oflagu II Woldenberg, a następnie przeniesiony do Oflagu VII A Murnau. Po zakończeniu wojny znalazł się w Wielkiej Brytanii.
Przypisy: [1] a) 29 stycznia 1894 (źródło: Dz. Pers. MSWojsk.); b) 17 stycznia 1894 (źródło: Lista starszeństwa 1922; RO 1928; RO 1932; Ciesielski 2008, Zał. nr 14 - s. 301)); c) brak danych (źródło: RO 1923; RO 1924; Lista starszeństwa 1930; Lista starszeństwa 1933; Lista starszeństwa 1935; CAW, sygn. II/1/16; Kraiński, Pekról 1992);
Ostatnie zmiany: 2018-02-24 22:36:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Ppłk dypl. Włodzimierz Brayczewski (fot. ze zb. Mariana Ropejki).

Komentarze