Karta poległego

Nazwisko: BRATEK
Imię #1: Jan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 26 wrzesień 1912
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie: średnie
Zawód: oficer zawodowy
Wyznanie:
Tytuł naukowy: brak
Stanowisko: dowódca kompanii strzeleckiej pułku piechoty

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

por.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 3 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przydział po 1 września 1939: 3 pp Leg.
Funkcja po 1 września 1939: dowódca 1 kompanii
Przebieg służby wojskowej: # 1931-1932 (po ukończeniu szkoły średniej) - na Kursie Unitarnym Szkoły Podchorążych Piechoty w Różanie;
# 1932-1934 - w Szkole Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej;
# z dniem 15 VIII 1934 - promowany na stopień ppor. sł. st. piech. z przydziałem na stanowisko dowódcy plutonu w 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu;
# z dniem 19 III 1938 - awansowany na stopień por. sł. st. piech.;
# 1938-1939 - na stanowisku dowódcy 1 kompanii w I batalionie 3 pp Leg.;
Odznaczenia: Order Wojenny "Virtuti Militari" kl. V (Krzyż Srebrny nr 13528), odznaka pamiątkowa 3 pułku piechoty Legionów
Wrzesień 1939 - szlak bojowy: wraz z 3 pp Leg., m.in. pod Borową Górą, następnie w bojach odwrotowych w kierunku Modlina
Data śmierci: 13 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Umiastów [1]
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci: Poległ w rejonie Pogroszewa w wyniku rozpoczętego o godzinie 15:00 natarcia niemieckiego 35 pułku czołgów z 4 dywizji pancernej, kiedy czołgi, wychodzące ławą z Umiastowa, przejechały na całej szerokości frontu 1 kompanii i III batalionu 3 pp Leg. i łamiąc wszelki opór, runęły na tyły (Głowacki 1985, s. 173).
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 105 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, wyd. V popr. i uzup., Warszawa 1985, s. 172, 173, 174, 352, indeks nazwisk - s. 408 (dalej: Głowacki 1985).

Archiwum rodzinne (Paweł Zięba).

Bratek Jan - , por. piech., oprac. T. Łaszczewski, GENEALOGIA. Stankiewicze z przyjaciółmi, http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=34&sub=562 [dostęp: 2 X 2011] (dalej: Stankiewicze.com).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Umiastów (źródło: KPŻP); b) Pogroszew / pod Pogroszewem (źródło: Głowacki 1985, s. 174 / Stankiewicze.com);
Ostatnie zmiany: 2020-10-09 00:59:56 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Jan Bratek jako porucznik 3 pułku piechoty Legionów w Jarosławiu (fot. ze zb. rodzinnych).

Komentarze