Karta poległego

Nazwisko: BORAL
Imię #1: Władysław
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca: Jan
Imię matki: Wiktoria
Nazwisko rodowe matki: Sulińska
Data urodzenia: 16 wrzesień 1914 [1]
Miejsce urodzenia: Trząska
Rodzeństwo: Antoni, Stefan, Józef, Florentyna
Stan cywilny: kawaler
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 17 wrzesień 1939 [2]
Miejsce śmierci: Konary [3]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Konary
Data ekshumacji: 30 styczeń 1952
Pierwotne miejsce spoczynku #2: -
Data ekshumacji: -
Pierwotne miejsce spoczynku #3: -
Data ekshumacji: -
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew - Trojanów, Al. 600-lecia, cmentarz wojenny
Lokalizacja grobu: kw. B-IV-7 (XVI/138)
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: imienna tabliczka epitafijna na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie-Trojanowie, Al. 600-lecia
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku: Pierwotnie pochowany w mogile polowej we wsi Konary, został 30 stycznia 1952 r. ekshumowany na cmentarz wojenny w Sochaczewie-Trojanowie, gdzie spoczywa do dziś w jednej z mogił zbiorowych (nr B-IV-7 według wykazu płk. Ludwika Głowackiego). W 2016 r. na wniosek członków rodziny, złożony w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, wykonano i umieszczono na mogile imienną tabliczkę epitafijną, która zastąpiła wcześniejsze upamiętnienie odnotowujące jego osobę jako żołnierza nieznanego.
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 99 (dalej: KPŻP).

Urząd Miejski w Sochaczewie, Cmentarz wojskowy w Sochaczewie, Al. 600-lecia (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 268 (dalej: UM Sochaczew).

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Karta ewidencyjna pochowanego, sygn. 38-C-8, BORAL Władysław (dalej: ROPWiM).

Urząd Stanu Cywilnego w Mstowie, Księga urodzeń parafii Trząska (dalej: USC Mstów).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (zebr. Daniel Żurek, krewny poległego).

Macewicz E., "M 3". Wspomnienia młodego kolejarza, łącznika w Szarych Szeregach i AK 1939-1945, Warszawa 2000, s. 29 (Macewicz 2000).

Uwagi: 1) Miejsce urodzenia: Trząska (USC Mstów; ROPWiM); Radomsko (UM Sochaczew) - zapewne błędnie odczytane podczas ekshumacji figurujące na nieśmiertelniku dane dot. siedziby komendy uzupełnień;
Przypisy: [1] a) 16 września 1914 (źródło: USC Mstów; archiwum rodzinne / rodzinna tradycja); b) 1914 (źródło: KPŻP; UM Sochaczew; ROPWiM);
[2] a) 17 września 1939 (źródło: KPŻP; ROPWiM); b) 14 września 1939 (źródło: Macewicz 2000, s. 29 i biogram Bolesława Sapisa, http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,sapis,boleslaw, 2269.html); c) wrzesień 1939 (źródło: UM Sochaczew);
[3] a) Konary (źródło: KPŻP); b) pod Brochowem (źródło: ROPWiM); c) Czerwonka, linia polskich okopów biegnących wzdłuż zachodniej części nasypu kolejowego, naprzeciw dzisiejszej parowozowni (źródło: wspomnienia Eugeniusza Macewicza, ówczesnego mieszkańca Sochaczewa, zob. Macewicz 2000, s. 29: "Uzgodniliśmy, że ponieważ jest już spokojnie, babcia i ja pójdziemy do Sochaczewa zobaczyć co się dzieje z mieszkaniem, przywieźć potrzebne rzeczy, a ja ponadto miałem zrobić w mieście zakupy. Poszliśmy wzdłuż toru kolejowego. Czym bliżej Sochaczewa tym więcej było widać śladów po ostatnich walkach. Linia polskich okopów przebiegała wzdłuż zachodniej części nasypu kolejowego. Naprzeciw dzisiejszej parowozowni napotkałem pierwszą grupę polskich żołnierzy. Było ich sześciu, leżący w taki sposób jakby między nich uderzył pocisk artyleryjski. Prawdopodobnie w tym czasie spożywali posiłek, o czym świadczyły zdjęte hełmy i rozrzucone przez wybuch menażki. Na paskach ekwipunku wojskowego odczytałem dwa nazwiska: Władysław Boral i Bolesław Sapis"); d) brak danych (źródło: UM Sochaczew);
Ostatnie zmiany: 2016-11-16 20:00:21 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Władysław Boral (fot. ze zb. rodzinnych).Karta ewidencyjna pochowanego Władysława Borala (dok. ze zb. Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, sygn. 38-C-8).Pismo Urzędu Miejskiego w Sochaczewie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 26 lipca 2016 r. ws. upamiętnienia Władysława Borala na cmentarzu wojennym w Sochaczewie-Trojanowie.Szkic cmentarza wojennego w Sochaczewie-Trojanowie wykonany w 1977 r. przez płk. art. Ludwika Głowackiego z zaznaczonym miejscem spoczynku strz. Władysława Borala.Władysław Boral upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 3 listopada 2016 r.Władysław Boral upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 10 listopada 2016 r.Władysław Boral upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 10 lipca 2020 r. (fot. Daniel Żurek).Władysław Boral upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych cmentarza wojennego w Sochaczewie - Trojanowie, Al. 600-lecia. Stan z dn. 10 lipca 2020 r. (fot. Daniel Żurek).

Komentarze