Karta weterana

Nazwisko: BOGUSZEWSKI
Imię #1: Tadeusz
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 05 grudzień 1906
Miejsce urodzenia: w Nowogrodzie /Rosja/
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: od 1952 Katarzyna Nawrocka-Mancewiczowa
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zawodowa służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Łódź
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

kpt.
Przydział na 1 września 1939: 2 DP Leg.
Jednostka: 4 pp Leg.
Funkcja na 1 września 1939: I adiutant pułku
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia: Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari kl.V (nr 13712), Krzyż Walecznych, Medal za Wojnę 1939, Złoty Krzyż Zasługi i inne.
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 28 czerwiec 1988
Miejsce śmierci: w Los Angeles
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Życiorys: Ur. 05 XII 1906 w Nowogrodzie w Rosji. Mieszkał z rodziną w Kijowie, gdzie uczęszczał do szkoły powszechnej. Do Polski repatriowany w 1921. Uczył się od 1921 do 1926 w gimnazjum typu humanistycznego w Ostrowi Maz. Po zdaniu matury w 1926 wstępuje do Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie potem od 1928 -1929 w Ostrowi Maz. – Komorowie. Promowany na stopień ppor. sł. st. piech. 15 VIII 1929 z przydziałem do 4 pp Leg. w Kielcach na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 1 I 1932. Następnie w 4 pp Leg. pełni różne funkcje m. in. d-ca kompanii, potem adiutanta pułku. Awansowany do stopnia kpt. 19 III 1937. W wojnie obronnej we IX 1939 bierze udział na stanowisku adiutanta pułku. Walczy z Niemcami na szlaku bojowym 4 pp Leg. w składzie 2 DP Leg. Armii „Łódź” pod Borową Górą i Zapolicami 3-6 IX 1939, potem w bojach odwrotowych m. in. 11-12 IX 1939 pod Błoniami, Ołtarzewem i przez Puszczę Kampinoską przebija się do Modlina 14 IX 1939. Uczestnik obrony Modlina. W czasie walk 21 IX 1939 zostaje ciężko ranny. Po kapitulacji Modlina od 29 IX 1939 przebywał w szpitalu, potem ukrywa się do wiosny 1940. W IV 1940 podejmuje działalność konspiracyjną w ZWZ i był pracownikiem kontrwywiadu. W V 1941 wstępuje do Związku Jaszczurzego i od IX 1941 do XI 1942 pełnił funkcję k-dta Okręgu ZJ/NSZ Kraków. Przeniesiony w XI 1942 do Warszawy zostaje mianowany szefem oddziału III /operacyjnego- wyszkoleniowego/ KG NSZ. W VI 1944 na znak protestu przeciwko zarządzeniom k-dta NSZ ppłk S. Nakoniecznikoffa-Klukowskiego poddał się do dymisji, po czym zostaje skierowany na urlop. Awansowany w NSZ do stopnia mjr-a, potem ppłk-a. W VIII 1944 bierze udział w Powstaniu Warszawskim. Wydał wówczas rozkaz jako najstarszy stopniem oficer KG NSZ dla wszystkich żołnierzy NSZ do wzięcia udziału w powstaniu, ale podporządkował się płk S. Koiszewskiemu z NSZ-NOW. Przewidywany na d-cę projektowanej dywizji NSZ-ZJ. Po upadku powstania od X 1944 w niewolii niemieckiej. Przebywał m. in. w oflagu X C w Lubece. Po uwolnieniu z niewoli wyjechał do Brygady Świętokrzyskiej, gdzie zajmował się jej sprawami w strefie okupacji brytyjskiej. Jesienią 1945 wyjechał do Włoch, gdzie służył w III Korpusie Polskim. Pod koniec V 1946 na polecenie gen. Z. Broniewskiego „Boguckiego” – ostatniego k-dta NSZ powrócił do Niemiec i w okresie organizowania Kompanii Wartowniczych przy 3 Armii Amerykańskiej objął dowództwo Centrum K. W. w Gissen. Funkcję sprawował do 1949. Jesienią 1949 wyjechał do Stanów Zjednoczonych i osiedlił się w stanie Illinois, gdzie pracował w szpitalnym laboratorium. Do 1972 mieszkał w Chicago, potem w Los Angeles. Działał aktywnie w pracach kombatanckich środowiska NSZ, Polonii Amerykańskiej. Był autorem wielu artykułów i opracowań, współtwórcą i kierownikiem zespołu redakcyjnego „Zeszytów do historii NSZ”. Awansowany do stopnia płk-a.
Od 1952 żonaty z Katarzyną z Nawrockich-Mancewiczową.
Zmarł w Los Angeles 28 VI 1988.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 13712 /za kampanię wrześniową 1939/, KW, Medalem za Wojnę 1939, ZKZ i innymi medalami.
Rocznik oficerski 1932;
R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006;
M. Bielski. GO „Piotrków” 1939. W-wa 1991;
J. Pilaciński. NSZ. Kulisy walki podziemnej 1939-1945. Londyn 1976;
Z. S. Siemaszko. Narodowe siły Zbrojne. Londyn 1982;
L. Żebrowski /opr./ Narodowe Siły Zbrojne. W-wa 1994; St. Żochowski. O Narodowych Siłach Zbrojnych. NSZ. Lublin 1994;
Biuletyn „Rzeczypospolita Podchorążacka nr 37. Londyn IV 1989.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Źródła: Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 353.
Uwagi:
Ostatnie zmiany: 2012-03-02 09:10:06 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze