Karta poległego

Nazwisko: BIZUB
Imię #1: Wacław [1]
Imię #2: [2]
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia: 9 grudzień 1919 [3]
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, rezerwa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

ppor.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939: Adiutant 2 batalionu
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 21 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: w Warszawie na Młocinach [4]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Kiełpin, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys: Ur. 9 XII 1910. Ukończył gimnazjum, a następnie wyższe studia uzyskując dyplom mgr-a. Służbę wojskową odbywał w latach 1933-1934 na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Piechoty 25 DP przy 29 pp w Kaliszu. Po odbytych ćwiczeniach wojskowych awansowany do stopnia ppor. rez. piech. z starszeństwem od 1 I 1936 z przydziałem mobilizacyjnym do 56 pp w Krotoszynie. Zmobilizowany do WP w VIII 1939. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku adiutanta d-cy II batalionu 56 pp w składzie 25 DP Armii „Poznań”. Brał udział w bitwie nad Bzurą, potem w bojach odwrotowych przez Puszczę Kampinoską w kierunku Warszawy. Poległ 21 IX 1939 w Młocinach podczas przebijania się do Warszawy. Pochowany na cmentarzu w Kiełpinie Poduchowym.
R. Rybka – K. Stepan. Awanse oficerskie w WP 1935-1939. Kraków 2003;
P. Bauer -B. Polak. Armia „Poznań” w wojnie obronnej 1939.
(inf. Tadeusz Łaszczewski)
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=34&sub=562
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 88 (dalej: KPŻP).

Głowacki L., Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1985, s. 250 (dalej: Głowacki).
Uwagi:
Przypisy: [1] a) Julian (źródło: Głowacki); b) Wacław (źródło: KPŻP);
[2] Wacław (źródło: Głowacki)
[3] 9/12/1919 (źródło: KPŻP)
[4] a) w Warszawie na Młocinach (źródło: KPŻP); b) Młociny (źródło: Głowacki);
Ostatnie zmiany: 2012-08-17 00:35:53 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze