Karta poległego

Nazwisko: BIELSKI
Imię #1: Sylweriusz
Imię #2: Jerzy [1]
Imię #3: Konstanty [2]
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław Franciszek (fryzjer) (ur. 1880)
Imię matki: Zofia (ur. 1886)
Nazwisko rodowe matki: Szymańska
Data urodzenia: 20 maj 1905 [3]
Miejsce urodzenia: Zgierz
Rodzeństwo:
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Regina Bielska (z d. Gawlińska)
Dzieci:
Ostatni adres: Łódź, ul. Doły 42
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: fryzjer
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer.
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka:
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [4]
Miejsce śmierci: Kamion [5]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (imię błędnie: Sylweniusz)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 84 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zgierzu, 1905, akt urodzenia nr 303 (dalej: ASC par. Zgierz).

Urząd Stanu Cywilnego w Młodzieszynie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Młodzieszynie, 1952, akt zgonu nr 147 (dalej: ASC par. Młodzieszyn).

Uwagi:
Przypisy: [1] a) Jerzy (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) Konstanty (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[3] a) 20 maja 1905 (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz); b) 1905 (źródło: KPŻP);
[4] a) 20 września 1939 (źródło: ASC par. Zgierz, wzmianka marginesowa); b) 30 września 1939, godz. 24.00 - data umowna ustalona w Postanowieniu Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi, Wydział Cywilny z 5 listopada 1952 r., sygn. akt NS.1125/52 (źródło: ASC par. Młodzieszyn); c) 1939 (źródło: KPŻP);
[5] a) Kamion (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz, wzmianka marginesowa); b) Młodzieszyn (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2017-03-20 22:41:00 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Sylweriusz Bielski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Akt urodzenia Sylweriusza Bielskiego (Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zgierzu, 1905, nr 303).

Komentarze