Karta poległego

Nazwisko: BIELSKI
Imię #1: Sylweriusz
Imię #2: Jerzy [1]
Imię #3: Konstanty [2]
Pseudonim:
Imię ojca: Władysław Franciszek (fryzjer) (ur. 1880)
Imię matki: Zofia (ur. 1886)
Nazwisko rodowe matki: Szymańska
Data urodzenia: 20 maj 1905 [3]
Miejsce urodzenia: Zgierz
Rodzeństwo: Mieczysław (ur. 25 III 1907, Zgierz), Zygmunt (ur. 1913)
Stan cywilny: żonaty
Małżonek: Regina Bielska (z d. Gawlińska)
Dzieci:
Ostatni adres: Łódź, ul. Doły 42
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód: fryzjer
Wyznanie: rzymskokatolickie
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny:
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

szer. [4]
Przydział na 1 września 1939:
Jednostka: [5]
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: wrzesień 1939 [6]
Miejsce śmierci: Kamion [7]
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1: Kamion
Data ekshumacji: 1940
Pierwotne miejsce spoczynku #2: Kamion, cmentarz parafialny
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Juliopol, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: krzyż betonowy z imienną tabliczką epitafijną na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Juliopolu (imię błędnie: Sylweniusz)
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły: W 1952 r. Regina Bielska wniosła podanie o stwierdzenie zgonu męża. 5 listopada 1952 r. Sąd Powiatowy dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi (sygn. akt Ns.1125/52) wydał postanowienie o uznaniu Sylweriusza Bielskiego za zmarłego.
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 84 (dalej: KPŻP).

Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zgierzu, 1905, akt urodzenia nr 303; 1907, akt urodzenia nr 159 (dalej: ASC par. Zgierz).

Archiwum II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Postanowienie Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi, Wydział Cywilny, sygn. akt Ns.1125/52, 5 XI 1952 r. (dalej: Postanowienie Ns.1125/52). Załącznik: Pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie do Reginy Bielskiej w Łodzi, nr MH/II-E, 1 IX 1952 r. (dalej: PCK 1952).

Urząd Stanu Cywilnego w Młodzieszynie, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Młodzieszynie, 1952, akt zgonu nr 147 (dalej: ASC par. Młodzieszyn).

Archiwum rodzinne / rodzinna tradycja (Stefan Jaworski, krewny pochowanego).

Uwagi: Zachodzi prawdopodobieństwo tożsamości pochowanego z żołnierzem odnotowanym wśród spoczywających na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska (http://www.bohaterowie1939.pl/polegly,bielski, sylwester,167.html).
Przypisy: [1] a) Jerzy (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz, 1905, akt urodzenia nr 303; Postanowienie Ns.1125/52; PCK 1952); b) brak danych (źródło: KPŻP);
[2] a) Konstanty (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz, 1905, akt urodzenia nr 303; Postanowienie Ns.1125/52); b) brak danych (źródło: KPŻP; PCK 1952);
[3] a) 20 maja 1905 (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz, 1905, akt urodzenia nr 303; Postanowienie Ns.1125/52); b) 20 maja 1905 / 20 czerwca 1905 (źródło: PCK 1952); c) 1905 (źródło: KPŻP);
[4] a) szer. (źródło: KPŻP); b) st. strz. (źródło: PCK 1952); c) brak danych (źródło: ASC par. Zgierz; Postanowienie Ns.1125/52; ASC par. Młodzieszyn);
[5] a) 86 pp (źródło: PCK 1952); b) brak danych (źródło: KPŻP; ASC par. Zgierz; Postanowienie Ns.1125/52; ASC par. Młodzieszyn);
[6] a) 20 września 1939 (źródło: ASC par. Zgierz, 1905, akt urodzenia nr 303, wzmianka marginesowa); b) 30 września 1939, godz. 24.00 - data umowna (źródło: ASC par. Młodzieszyn; Postanowienie Ns.1125/52); c) wrzesień 1939 (źródło: PCK 1952); d) 1939 (źródło: KPŻP);
[7] a) Kamion (źródło: ASC par. Młodzieszyn; ASC par. Zgierz, 1905, akt urodzenia nr 303,wzmianka marginesowa; Postanowienie Ns.1125/52; PCK 1952); b) Młodzieszyn (źródło: KPŻP);
Ostatnie zmiany: 2017-06-01 22:41:33 przez redakcja | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Sylweriusz Bielski upamiętniony na imiennej tabliczce epitafijnej na jednej z mogił zbiorowych kwatery wojennej na cmentarzu rzymskokatolickim w Juliopolu. Stan z 2005 r. (fot. Marcin Prengowski).Akt urodzenia Sylweriusza Bielskiego (Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zgierzu, 1905, nr 303).Sylweriusz Bielski (na pierwszym planie) w towarzystwie ojca Władysława Franciszka, młodszego brata Zygmunta i Konstancji Bielskiej z d. Czaplińskiej, ok. 1926/1928 (fot. ze zb. rodzinnych).Akt urodzenia Mieczysława Bielskiego, brata Sylweriusza (Archiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zgierzu, 1907, nr 159).Postanowienie Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi z 5 listopada 1952 r. w sprawie o stwierdzenie zgonu Sylweriusza Bielskiego, sygn. akt Ns.1125/52, s. 1.Postanowienie Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Łódź-Północ w Łodzi z 5 listopada 1952 r. w sprawie o stwierdzenie zgonu Sylweriusza Bielskiego, sygn. akt Ns.1125/52, s. 2.Pismo Biura Informacji i Poszukiwań PCK w Warszawie do Reginy Bielskiej w Łodzi z 1 września 1952 r. ws. poszukiwania jej zaginionego męża Sylweriusza Bielskiego (z zasobu Archiwum II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, sygn. akt Ns.1125/52).

Komentarze