Karta poległego

Nazwisko: BIELAWNY
Imię #1: Antoni
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość: polska
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz, zasadnicza służba wojskowa
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: Piechota
Stopień:

strz.
Przydział na 1 września 1939: 25 DP
Jednostka: 56 pp
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej: Wrzesień 1939: żołnierz plutonu kolarzy zwiad. 56 pp
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 12 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Czerchów
Przyczyna śmierci: poległy
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku:
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony:
Forma upamiętnienia:
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: 1. A.A. Korsak: Szlak bojowy 56 Pułku Piechoty Wlkp. w wojnie obronnej 1939, "Rocznik Kaliski" t. XIX, Poznań 1986, s. 178.

2. Lista poległych żołnierzy 56 pp we wrześniu 1939 r. sporządzona przez st. sierż. Franciszka Naglaka na podst. notatek podoficera zawodowego pułku oraz notatek szefów kompanii zaraz po skończonej wojnie; maszynopis w zb. Muzeum Regionalnego w Krotoszynie, sygn. B-711.
Uwagi: A.A. Korsak jako miejsce śmierci A. Bielawnego podaje Czerchów.

Wg listy sporządzonej przez Franciszka Naglaka Antoni Bielawny poległ w Puszczy Kampinoskiej.
Ostatnie zmiany: 2011-06-20 08:56:33 przez BlazejK | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki


Komentarze