Karta poległego

Nazwisko: BIAŁASZEK
Imię #1: Stefan
Imię #2:
Imię #3:
Pseudonim:
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Rodzeństwo:
Stan cywilny:
Małżonek:
Dzieci:
Ostatni adres:
Narodowość:
Wykształcenie:
Zawód:
Wyznanie:
Tytuł naukowy:
Stanowisko:

Stosunek do służby wojskowej: żołnierz
Numer ewidencyjny:
Powiatowa Komenda Uzupełnień (PKU):
Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU):
Związek operacyjny: Armia Poznań
Rodzaj broni lub służby: brak danych
Stopień:

Przydział na 1 września 1939: 26 DP
Jednostka: Inne jednostki 26 DP
Funkcja na 1 września 1939:
Przydział po 1 września 1939:
Funkcja po 1 września 1939:
Przebieg służby wojskowej:
Odznaczenia:
Wrzesień 1939 - szlak bojowy:
Data śmierci: 27 wrzesień 1939
Miejsce śmierci: Sochaczew
Przyczyna śmierci:
Okoliczności śmierci:
Pierwotne miejsce spoczynku #1:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #2:
Data ekshumacji:
Pierwotne miejsce spoczynku #3:
Data ekshumacji:
Obecne miejsce spoczynku: Sochaczew, ul. Traugutta, kwatera wojenna
Lokalizacja grobu:
Upamiętniony: Tak
Forma upamiętnienia: Tablica epitafijna na jednej z mogił zbiorowych w obrębie kwatery wojennej na cm. parafialnym w Sochaczewie, ul. Traugutta (nazwisko zapisane w formie: "BIAŁASEK")
Przedmioty znalezione przy pochowanym:
Miejsce przechowywania ww. przedmiotów:
Życiorys:
Wspomnienia / relacje:
Historia pochówku:
Poszukiwania mogiły:
Źródła: Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze września A-M, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s. 80.

Ewidencja Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Kwatery wojskowe na cmentarzu wyznaniowym, Sochaczew, ul. Traugutta (mps w teczce: Wykazy osób pochowanych na terenie powiatu), poz. 8.
Uwagi: 1) Księga pochowanych żołnierzy polskich... jako przydział służbowy pochowanego podaje dane niepełne, mianowicie: "4 komp.". W ewidencji UM w Sochaczewie figuruje z kolei: "16 p.4 kom.". Więcej światła na tę kwestię rzuca przekazany przez drugie ze źródeł adres poczty polowej nr 74, która obsługiwała 26 Dywizję Piechoty armii "Poznań". Informacja ta pozwala zatem wnioskować, że zapis "16 p.4. kom." należy odczytywać jako 4 komp. 10 pp lub 4 komp. 18 pp. Oba te pułki wchodziły w skład 26 DP. 4 komp. II baonu 18 pp brała udział w walkach o Sochaczew;

2) Data śmierci Stefana BIAŁASZKA pozwala przypuszczać, że zmarł w ran po zakończeniu walk.
Ostatnie zmiany: 2010-10-25 21:33:25 przez Tomasz K. | Jeżeli chcesz uzupełnić lub zmienić dane wciśnij -

Zdjęcia, dokumenty, pamiątki

Tabliczka epitafijna Stefana Białaska na kwaterze wojennej w Sochaczewie, ul. Traugutta (fot. 2005).

Komentarze